Werkzaamheden fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden

Maandag 15 februari 2021

Deze, voor onze gemeente belangrijke, verbindingsweg wordt voor alle gebruikers veiliger gemaakt. Vooral het nieuwe vrijliggende fietspad maakt deze weg verkeersveiliger voor fietsers en voetgangers. Het tracé van het nieuwe fietspad is vanaf Moerslag tot aan de Scheelbergsweg al duidelijk zichtbaar.

Voortgang

Het asfalt van de bestaande rijbaan is grotendeels verwijderd. Een groot gedeelte van de rijbaan is ontgraven en is de fundering aangebracht. Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad wordt de hoofdleiding en huisaansluitingen van de waterleiding vernieuwd.

Meer weten?

Wekelijkse updates van de werkzaamheden kunt u volgen via de Heijmans BouwApp, ‘Fietspad Bukel’. Deze app is gratis te downloaden via de app store of Android Play store. Of ga naar de pagina aanleg fietsverbinding Sint Geertruid - Eijsden.