Subsidieprogramma 2021

Maandag 8 maart 2021

In de collegevergadering van 23 februari 2021 is het Subsidieprogramma 2021 vastgesteld behorende bij de Algemene Subsidieverordening Welzijn Eijsden-Margraten van 1 januari 2017.
Op grond van artikel 4 van de huidige subsidieverordening stelt het college jaarlijks
het subsidieprogramma vast binnen het vastgestelde subsidieplafond. Het subsidieplafond
wordt vastgesteld door de raad bij de vaststelling van de verschillende budgetten in de
gemeentebegroting. Het overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. Frijns-Lardinois, tel. 043
458 8488 of via e-mail info@eijsden-margraten.nl.