Zo maakt u gebruik van uw geheimhoudingsrecht

Maandag 7 juni 2021

De Basisregistratie Personen (BRP) is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin staan persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.

Delen
De gemeente mag uw gegevens uit de BRP doorgeven aan vier categorieën instanties of personen:
• de afnemers BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV Werkbedrijf en de Sociale Verzekeringsbank
• bijzondere derden, bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, spaarfondsen en de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA)
• vrije derden, dit zijn niet-commerciële instellingen.
• verplichte derden BRP, bijvoorbeeld een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder. Zij kunnen uw gegevens krijgen als er een wet is die dit verplicht of als zij gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen of particulieren.

Geheimhoudingsrecht
U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u daarom niet tegengaan.

Wie kan geheimhouding aanvragen?
U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent van Eijsden-Margraten en 16 jaar of ouder. U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u. Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken.

Voor wie worden uw persoonsgegevens afgeschermd?
Vraagt u geheimhouding aan, dan schermt de gemeente uw persoonsgegevens in de BRP af voor:
• verplichte derden, zoals een notaris of advocaat
• de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA)
• vrije derden (niet-commerciële instellingen)

U kunt dit regelen met uw DigiD via deze link.