Gemeente Eijsden-Margraten start uitvoering werk en inkomen in eigen beheer

Maandag 14 juni 2021

Vanaf woensdag 23 juni 2021 kunnen inwoners van Eijsden-Margraten voor de dienstverlening op werk en inkomen terecht bij Sociale zaken Eijsden-Margraten, afgekort SEM. Het team van SEM neemt deze taken officieel per 1 juli over van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH).

In de afgelopen maanden werkten de gemeente Eijsden-Margraten en SZMH voortvarend aan de overdracht. Ruim een week voor de officiƫle overgang is SEM operationeel. Dan start de gemeente in eigen beheer met de uitvoering van de Participatiewet.

Dicht bij inwoners
De dienstverlening wordt hiermee dichter bij inwoners georganiseerd en blijft gelijk aan die van SZMH. Lokaal en regionaal blijft SEM samenwerken met de gemeenten in Maastricht-Heuvelland, ondernemers, werkgevers en andere partijen.

Kansen bij zelfstandige uitvoering
Het in eigen beheer uitvoeren van de Participatiewet wordt gerealiseerd binnen de door de raad gestelde kaders. Dit biedt kansen voor de gemeente Eijsden-Margraten op inhoudelijk en financieel vlak, zo blijkt uit een onderzoek dat de gemeenteraad in mei 2019 liet uitvoeren. Met deze overname start op termijn de uitvoering van Participatie in samenhang met Jeugdzorg en Wmo. Hierdoor ontstaat een integrale dienstverlening voor onze inwoners.

Informatie
Meer informatie over SEM volgt vanaf 23 juni op www.eijsden-margraten.nl/sem.