Weet wat er speelt in Limburg

Maandag 21 juni 2021

Het klimaat verandert. Waterorganisaties, gemeenten en de provincie werken samen om wateroverlast en uitdroging van de natuur te voorkomen. En om de kwaliteit van ons drinkwater te verbeteren. U kunt daarbij helpen.

Geen prut in de put
Trekt u er deze zomer bijvoorbeeld op uit voor een wandeling of fietstocht? Gooi afval dan in een prullenbak. Op die manier zorgt u ervoor dat afval niet rondslingert en in het riool of in beekjes belandt. Zo draagt u bij aan de kwaliteit van het grond-, oppervlakte- en drinkwater.

Meer tips
Wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Op www.oppadmetwaterklaar.nl vindt u handige tips hoe met wateroverlast en droogte om te gaan. En om de waterkwaliteit te verbeteren.