Nieuw bouwplan Europapark Gronsveld

Donderdag 22 juli 2021

De gemeente Eijsden-Margraten streeft naar een duurzame woningvoorraad met passende woningen voor zowel starters als senioren. Hiermee wil de gemeente de doorstroming bevorderen. Inwoners wonen in een gezonde, veilige en prettige woon- en leefomgeving, waarbij duurzaamheid en kwaliteit belangrijke uitgangspunten zijn. De bijzondere aandacht van de gemeente gaat daarbij uit naar herbestemming en transformatie van bestaande (leegstaande) gebouwen. Met het nieuwe bouwplan ‘Europapark Gronsveld’ bouwen we aan de lokale woningmarkt. Zo willen we ervoor zorgen dat het voor jong en oud goed wonen is.

Europapark toen

Het Europapark in hartje Gronsveld is onderdeel van ons erfgoed, onze lokale geschiedenis. In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd het park aangelegd door de industrieel Albert Hayen. Hij bouwde er later een villa bij en het complex kreeg de naam Klokke Roeland. Na het overlijden van Albert Hayen kocht de voormalige gemeente Gronsveld het complex. De villa werd enkele decennia gebruikt als gemeentehuis en het omliggende park kreeg de naam ‘Europapark’. Door de herindeling kwam de functie gemeentehuis te vervallen en werd de villa later een restaurant.  Helaas brandde in 2014 het pand volledig af, de restanten zijn nog goed zichtbaar. Gelukkig is het park met zijn unieke bomen er nog en wordt goed onderhouden door buurtbewoners.

Europapark nu

En nu liggen er plannen om op dit mooi stukje historisch erfgoed, twaalf voor senioren geschikte luxe koopappartementen te bouwen. Wethouder Wiel Dreessen: “We koesteren en waarderen ons erfgoed. Wij zijn daarom ook blij met de plannen die er liggen. Geschikte seniorwoningen zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt.  En misschien… wonen er straks wel mensen die het Europapark van ‘toen’ hebben meegemaakt. Mooi toch?” 

Het nieuwe bestemmingsplan ‘Europapark Gronsveld’ ligt t/m woensdag 25 augustus 2021 ter inzage.
Meer informatie over de luxe appartementen vindt u op www.europapark-gronsveld.nl of stuur een mail naar info@europapark-gronsveld.nl.