Innovatief en duurzaam onkruidbeheer

Maandag 26 juli 2021

Na goede resultaten uit uitvoeringen bij omliggende Limburgse gemeenten, zet de gemeente Eijsden-Margraten dit jaar E-Weeding in voor de bestrijding van reuzenberenklauw.  Onze gemeente streeft ernaar zo veilig en duurzaam mogelijke oplossingen te gebruiken op gebied van onkruidbeheer.


Gemeente Eijsden-Margraten beheert onkruid voor een veilige en schone leefomgeving voor haar inwoners. Tot op heden doen we dit met methodes zoals branden, borstelen en heet water. Dit jaar maken we een start met E-Weeding. Een innovatieve techniek die, in tegenstelling tot de huidige methodes, ook de wortel van het onkruid bestrijdt door middel van een elektrische stroom.

Gemeente Eijsden-Margraten  wil continue innoveren met oog voor duurzaamheid en efficiëntie. De huidige E-Weeding machine bestrijdt pleksgewijs, een methode die zeer geschikt is voor de bestrijding van invasieve exoten. De gemeente zet deze techniek dit jaar in om op diverse locaties de reuzenberenklauw te bestrijden.

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw komt van nature niet in Nederland voor en verdringt inheemse soorten. De plant is herkenbaar door zijn enorme bladeren. Bij aanraking kan dit bij mens en dier nare brandblaren veroorzaken. De reuzenberenklauw laat zich moeilijk uitroeien. Met E- Weeding is dit straks verleden tijd.

Innovatie

Het komende jaar wordt een machine ontwikkeld die oppervlaktes, zoals pleinen en paden, kan behandelen in stedelijk gebied. De innovatie maakt het beheer van onkruid in stedelijk gebied efficiënter en duurzamer. Efficiënter, omdat er minder behandelingsronden nodig zijn. Duurzamer, omdat de bestrijding met elektriciteit gebeurt. Wij vinden het daarom waardevol om als een van de pilotgemeenten in de Nederland mee te werken met het E- Weeding project.

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ber Houben, medewerker groenbeleid en cultuurtechniek via het algemeen telefoonnummer: 043 458 8488.