Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Maandag 2 augustus 2021

Boeren en tuinders met plannen om de bedrijfsvoering te verduurzamen kunnen een aanvraag doen voor het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) bij het Nationaal Groenfonds. Het gaat om een pilot voor maximaal 35 ondernemers en wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het totale budget bedraagt 9 miljoen euro.

Doelstelling is duurzaamheid

Agrarische bedrijven die willen investeren in verduurzaming krijgen die plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen op korte en lange termijn. Het IDL biedt deze ondernemers extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw vorm te geven. Ondernemers die gebruik willen maken van het IDL moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie en checklist

Meer informatie vindt u op www.nationaalgroenfonds.nl. Hier kunt u ook een checklist raadplegen of u in aanmerking kunt komen voor een financiering vanuit het IDL.