Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg

Maandag 9 augustus 2021

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater in Limburg van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen melden via deze pagina hun schade. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

Vanaf 9 augustus kunt u uw schade melden via de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Op deze website kunt u ook terecht voor meer informatie en de voorwaarden. U kunt een schade melden tot uiterlijk 15 december 2021.