Tegemoetkoming Rijk voor schade door hoogwater aan particuliere personenauto's

Maandag 13 september 2021

Is uw auto door het hoogwater in juli zo beschadigd dat hij technisch total loss is verklaard? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de schade. De hoogte van de tegemoetkoming is  2.700 euro als de auto aantoonbaar WA of WA+ verzekerd was. Dit maakte de Rijksoverheid op 9 september bekend

Let op

U kunt schade tot uiterlijk 15 december 2021 melden via de website www.rvo.nl/wtsjuli2021. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden.

In dit nieuwsbericht leest u meer informatie over de regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg.