Vergaderingen van de raad in oktober

Maandag 4 oktober 2021

Op 11 oktober 19.00 uur, vindt de beeldvormende vergadering plaats. Deze vergadering is digitaal. Op 19 oktober om 19.30 uur is de besluitvormende raadsvergadering. De besluitvormende vergadering vindt plaats in de raadzaal van het ‘Huis van de Burger’. De raadzaal is gesloten voor publiek.

Op de agenda staan onder andere het ‘Controleprotocol en normenkader 2021’, ‘Bestemmingsplan Europapark Gronsveld’ en ‘Wijzigen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016’. Deze onderwerpen worden in beide vergaderingen behandeld. Een toelichting over de onderwerpen ‘Bestemmingsplan Europapark Gronsveld’ en ‘Wijzigen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016’ vindt u op deze pagina.

Voor de volledige agenda’s kijk op de pagina 'Vergaderingen van de raad' of op de app Ibabs.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’.

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in beide vergaderingen, maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen).
U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken via griffie@eijsden-margraten.nl. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 8 oktober 09.00 uur voor de beeldvormende vergadering en uiterlijk maandag 18 oktober 09.00 uur voor de besluitvormende vergadering.

Volg de raad!

De vergaderingen van 11 oktober en 19 oktober zijn te volgen via: www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van deze onderwerpen? Raadpleeg dan onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’. Hier vindt u alle raadsleden van de politieke partijen in de gemeenteraad en hun gegevens. U kunt hen rechtstreeks benaderen. U kunt ook altijd de griffie benaderen voor advies over contact met de raad via griffie@eijsden-margraten.nl.

Bestemmingsplan Europapark Gronsveld

De eigenaar van locatie Europapark 1 in Gronsveld heeft gevraagd om een appartementencomplex voor 12 seniorengeschikte koopwoningen te bouwen. Dit is de locatie waar voormalig restaurant “De Keizerskroon” (Klokke Roeland), door brand verloren is gegaan. Op het huidige perceel zijn uitsluitend horeca-activiteiten toegestaan. Daarom is er nu een aanpassing op het bestemmingsplan. Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober a.s. wordt dit aangepaste bestemmingsplan voorgelegd.

Appartementencomplex

Bouwen voor ouderen helpt aan de doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad. En draagt bij aan woonbehoeften binnen Gronsveld en Rijckholt. Daarnaast is deze nieuwe bestemming straks een verbetering voor de leefomgeving.

Wintertuin

De huidige eigenaar gaat straks een deel van het (Europa) park, de voormalige wintertuin, overgedragen aan de gemeente. Deze zogenaamde wintertuin wordt dan opgeknapt en is straks weer voor iedereen toegankelijk. Deze overdracht vindt plaats als de woningen officieel worden overhandigd aan de nieuwe eigenaren.

Wijzigen Verordening Duurzaamheidslening Eijsden-Margraten 2016

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft besloten om inwoners te faciliteren bij het verduurzamen van een eigen woning. Daarom bood de gemeente de afgelopen jaren samen met Volta Limburg de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen middels het project ‘Zorgeloos Zonnepanelen’. Hierbij kunnen inwoners gebruik maken van een geldlening van de gemeente tegen 1,0% rente en met een afbetalingstermijn van 15 jaar.

Duurzaamheidsprojecten

De regels omtrent het uitlenen van geld zijn door de gemeente vastgelegd in een verordening. De huidige Verordening Duurzaamheidslening ziet alleen maar toe op het zonnepanelenproject. Maar ook andere maatregelen kunnen de duurzaamheid van uw woning vergroten, zoals b.v. het aanbrengen van isolatie of hoog rendement glas. Om het mogelijk te maken dat de gemeente ook leningen daarvoor kan verstrekken, wordt nu voorgesteld aan de raad om de huidige verordening aan te passen. Als de nieuwe verordening er is, kunt u een aanvraag indienen voor een duurzaamheidslening op basis van alle duurzaamheidsprojecten van de gemeente, zoals ‘Zorgeloos Zonnepanelen’, maar ook ‘PlusJeHuis’.

Daarnaast heeft de raad de wens uitgesproken om leningen voor het plaatsen van zonnepanelen te verstrekken aan een bredere doelgroep. Op basis van de nieuwe verordening kunnen, naast kleinverbruikers (particulieren, verenigingen, instellingen en MKB-bedrijven), ook grootverbruikers een duurzaamheidslening van de gemeente aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen.