Uitgelicht: begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025 deel 1

Maandag 18 oktober 2021

Begroting gemeente Eijsden-Margraten 2022-2025: Samen robuust uit de crisis

Begin oktober presenteerde het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten een meerjarige sluitende begroting. In de afgelopen jaren is veel werk verzet en zijn onverwachte situaties opgevangen zoals de coronapandemie en de watersnood. Sommige plannen zijn vertraagd maar over het algemeen is er trots op wat wel is bereikt. De begroting van de gemeente Eijsden-Margraten laat voor de komende vier jaar een positief beeld zien.

Stevige basis en nagenoeg gelijkblijvende lasten

Het college is verheugd dat de financiële positie van de gemeente is verbeterd. Enerzijds door een jarenlang voorzichtig en doordacht beleid. Anderzijds door ontwikkelingen van buitenaf. Daardoor kan het college enkele bezuinigingen terugdraaien en nieuwe investeringen doen. De meeste lasten voor inwoners blijven gelijk.

Uitgelicht

De begroting wordt op 8 en 10 november in de gemeenteraad besproken. In de aanloop daarnaartoe stipt het college graag een aantal belangrijke onderwerpen aan. Benieuwd naar meer informatie? Lees dan de artikelen van 4 en 25 oktober jl. over de begroting op: www.eijsden-margraten.nl/begroting. Op die pagina vindt u ook de complete programmabegroting.
 

Verkiezingen gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn de start van een nieuwe raadsperiode. Er wordt een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college geïnstalleerd. “Een gemeentebestuur dat voor vele uitdagingen zal komen te staan. Maar wel in een gemeente en gemeenschap waar het goed leven is met elkaar. Deze begroting vormt daarvoor een stevige basis”, aldus burgemeester Sjraar Cox.

Investeren in de openbare ruimte

In deze solide begroting is er ruimte voor extra investeringen in de openbare ruimte. In 2022 vinden er reconstructies van wegen plaats in Banholt (Terhorst), Eijsden (de la Margellelaan en Prins Hendrikstraat), Herkenrade (Roskuil) en Margaten (Trichterweg en de rotonde Aan de Fremme). Wethouder Jos Custers: “Bij het opnieuw inrichten van wegen spreken we vooraf met aanwonenden en andere betrokkenen zoals hulpdiensten. Daarmee halen we waardevolle informatie op om de wegen zo goed mogelijk te verbeteren.”

Betaalbare woningen in elke kern

Het college streeft naar voldoende passende en betaalbare woningen in alle vijftien dorpskernen van de gemeente. Wethouder Wiel Dreessen: “Een snellere aanpak van de woningcrisis is erg belangrijk. In Sint Geertruid en Banholt zijn er plannen in uitvoering. Voor Gronsveld staan het woonzorgcomplex van Envida en een paar kleinere plannen op de rit. In Margraten de Bloesemgaard en de Sprinkstraat. En voor de andere dorpen worden nieuwe plannen opgesteld. Op dit moment zijn de plannen voor Mheer en Oost-Maarland in voorbereiding.”

Landschapsfonds

Het besef dat ons landschap - de Maas, het heuvelland, het plateau - waardering en bescherming verdient is groter dan ooit. In het project ‘Buitengewoon Buitengebied’ krijgt dit de volle aandacht. Niet alleen lokaal, maar ook in samenwerking met buurgemeenten. Ook bezoekers weten ons landschap steeds meer te waarderen. Wethouder Gerry Jacobs: “In 2022 gaan we op zoek naar mogelijkheden om een lokaal landschapsfonds in te richten. In de begroting is hiervoor jaarlijks € 100.000,- opgenomen. Daarmee willen we het onderhoud en de vergroening van het buitengebied verbeteren. Omdat provinciale subsidies vanaf 2023 gaan wegvallen, zouden boeren vanuit het fonds een bijdrage kunnen krijgen voor het werk dat zij verrichten om het landschap in stand te houden. Daarbij blijven het bomenplan en landschapsontwikkelingsplan ook in stand.”

Positieve gezondheid

Een voorwaarde voor een goed en gelukkig leven is gezondheid. En dat is meer dan niet ziek zijn. “Daarom investeren we in bewegen, gezond en lokaal eten, vitaliteit en meedoen. We maken buiten bewegen mogelijk voor jong en oud.  Er worden veel activiteiten georganiseerd door of samen met huiskamers, verenigingen, scholen, kinderopvang en andere professionele organisaties. Ook is er aandacht voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Door het inzetten op positieve gezondheid zorgen we ervoor dat iedereen in Eijsden-Margraten volwaardig kan deelnemen aan de samenleving”, aldus wethouder Chris Piatek.


Het college van burgemeester en wethouders