Uw woning gebouwd voor 1960? Controleer dan uw waterleiding

Maandag 1 november 2021

Er is al veel over gezegd en geschreven, loden waterleidingen. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los en die komen in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Daarom stuurt de gemeente alle bewoners/gebruikers van panden van voor 1960 een brief. Daarin staat hoe u zelf kunt controleren of er loden leidingen zijn.

Er is niet zomaar voor het jaar 1960 gekozen. Vanaf dat jaar was het namelijk verboden om nog langer loden waterleidingen aan te leggen. Hoeveel woningen nog loden waterleidingen hebben, is niet bekend. In Nederland zijn er naar verwachting nog zo’n 200.000 huizen met loden waterleidingen.

Gezondheidsrisico’s

In 2019 is er een rapport verschenen van de Gezondheidsraad waarin staat dat ook lagere concentraties lood gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit heeft ertoe geleid dat het nu meer in het nieuws is. Lood is vooral een risico voor kinderen tot een jaar of zeven en zwangere vrouwen. Als (ongeboren) kinderen teveel lood binnenkrijgen heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Dit kan leiden tot een iets lagere intelligentie. Het is daarom belangrijk dat (ongeboren) kinderen zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen. En bij volwassenen zijn de effecten die bekend zijn extra risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.

Wilt u meer weten over de gezondheidsrisico’s? Kijk dan op www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/lood. Is uw vraag daarmee niet beantwoord? Neem dan contact op met de GGD, team Medische Milieukunde, via milieu@ggdzl.nl of 088 880 5070.

Watertest

De gemeente roept dus nu bewoners/gebruikers van panden van voor 1960 op om te controleren of er loden waterleidingen in het pand aanwezig zijn. Je kunt kijken bij de watermeter of daar nog loden leidingen zichtbaar zijn. Maar het is niet altijd zichtbaar waar nog restanten van loden leidingen zitten. Ze kunnen bijvoorbeeld in de muur ingebouwd zijn. Dan kun je een watertest bestellen waarmee je kunt aantonen of er wel of geen lood in het water aanwezig is. Laat de test wel doen door een geaccrediteerd bedrijf.

Verhuurders

Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidingen. Een te hoog loodgehalte is namelijk een gebrek dat de verhuurder moet herstellen. Als de verhuurder dit niet doet, kan een huurder naar de huurcommissie of de rechter.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over de aanpak van loden leidingen en wilt u bijvoorbeeld het bouwjaar van uw pand weten, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling VVTH+ van de gemeente Eijsden-Margraten. Het e-mailadres: vvth@eijsden-margraten.nl of via het telefoonnummer 043 458 8488.  In uw correspondentie kunt u het zaaknummer Z/21/140442 vermelden. Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website www.milieucentraal.nl/lodenleidingen.