Tegemoetkoming voor controle coronatoegangsbewijzen

Vrijdag 19 november 2021

Sinds een aantal weken werken we in Nederland met coronatoegangsbewijzen (CTB). We begrijpen dat het geen makkelijke periode is voor o.a. horecaondernemers, dorpshuizen en verenigingen. Bij velen verloopt het naar omstandigheden prima met het coronatoegangsbewijs. Bij anderen gaat het soms wat lastiger.

Daarom is er momenteel vanuit de Rijksoverheid een beperkt geldbudget beschikbaar voor (extra) personele inzet bij controle op coronatoegangsbewijzen. Horecaondernemers, dorpshuizen en verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van deze extra kosten. 

Wat wordt vergoed

1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten zoals genoemd.
3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
4. Materiële kosten ten behoeve van de coronatoegangsbewijscontrole.
5. Verschuldigde BTW.


Wat wordt niet vergoed

1. Kosten voor verplichtingen aangegaan vóór 22 september 2021.
2. Kosten voor verplichtingen aangegaan na 31 december 2021.
3. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
4. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.
 

Hoe werkt het?

Heeft u in de periode na 22 september 2021 t/m 31 december 2021 extra kosten gemaakt voor het kunnen controleren op toegangsbewijzen of maakt u materiële kosten?
Dan kunt u deze vergoeding, mits er wordt voldaan aan de voorwaarden, tot en met 31 januari 2022 aanvragen bij de gemeente Eijsden-Margraten t.a.v. 'Aanvraag bijdrage naleving controleplicht CTB’. U kunt uw aanvraag mailen naar info@eijsden-margraten.nl.
Geef daarbij aan waarvoor u de kosten heeft gemaakt.

Vermeld in de e-mail ten minste de volgende gegevens:
• Naam contactpersoon
• Bedrijf/organisatie/vereniging
• KvK-nummer
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Omschrijving reden
• Datum activiteit(en) kostenvergoeding
• Bedrag kostenvergoeding inclusief BTW (max. € 350,-)
• Rekeningnummer en naam rekeninghouder (IBAN)
• Factuur/bewijs (loonstrook) als bijlage.

Niet volledig ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.
Wij beoordelen of u in aanmerking komt voor de vergoeding en krijgt van ons een reactie of u daadwerkelijk in aanmerking komt met een maximum van € 350,-.

In het eerste kwartaal van het jaar 2022 zult u de compensatie ontvangen.
Misschien vindt u dit nogal strenge richtlijnen, dit zijn echter richtlijnen die het Rijk stelt.
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@eijsden-margraten.nl.