Vergunning bomenkap Rijksweg Margraten

Maandag 20 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een vergunning te verlenen voor het kappen van twee monumentale bomen langs de Rijksweg in Margraten.

Nabij het kruispunt in Margraten wordt een rijksmonument gerestaureerd. De wortels van de betreffende bomen zijn onder de vloer en fundering van dit gebouw doorgedrongen. Om het rijksmonument te behouden, moeten bij het restaureren de wortels verwijderd worden. Hierdoor worden de bomen minder stabiel. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties. Voor de veiligheid van de weggebruiker en om het rijksmonument te beschermen is het kappen van de twee bomen de meest verantwoorde oplossing.

Herplantplicht

De vergunning is verleend met de voorwaarde dat er nieuwe bomen worden geplant. De nieuwe bomen moeten binnen een straal van 100m van de gekapte bomen geplant worden.

Wilt u meer weten over deze of andere verleende vergunningen? Kijk dan op www.overheid.nl.