Subsidieprogramma 2022

Maandag 17 januari 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december jl. het Subsidieprogramma 2022 vastgesteld. Dit subsidieprogramma behoort bij de Algemene Subsidieverordening Welzijn Eijsden-Margraten 2017. Op grond van artikel 4 van deze subsidieverordening moet het college elk jaar het subsidieprogramma vaststellen binnen de door de raad vastgestelde subsidieplafonds. Deze subsidieplafonds worden vastgesteld bij de verschillende budgetten in de gemeentebegroting.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Frijns-Lardinois, telefoon 043 458 8488 of via e-mail info@eijsden-margraten.nl.