BsGW verstuurt aanslagbiljet met nieuwe WOZ-waarde

Maandag 31 januari 2022

Verspreid over de maand februari worden de aanslagbiljetten met de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen bezorgd in Limburg. Zo'n 43% van de belastingplichtigen ontvangt de belastingaanslag van BsGW digitaal in de persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Inwoners die een digitaal aanslagbiljet ontvangen, krijgen geen papieren aanslagbiljet meer via de post.

Is de stijging van de WOZ-waarde normaal?

Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van een woning of pand. Het is natuurlijk prettig dat uw huis meer waard wordt. Maar de sterk gestegen huizenprijzen zijn ook terug te zien in hogere WOZ-waarden.

Voor de WOZ-beschikking van 2022 is de marktontwikkeling van 2020 gebruikt. Dat is de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijkt BsGW onder meer naar de marktwaarde en verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving. De stijging van de WOZ-waarde in 2022 is het gevolg van de stijgende huizenprijzen in 2020.

WOZ-bezwaar? Bel eerst met BsGW

Vindt u de inschatting van de WOZ-waarde van uw woning te hoog? Maak dan niet direct bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar bel eerst met BsGW via 088-8420420. BsGW-taxateurs geven graag uitleg en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. Dit bespaart veel tijd en kosten. Bekijk deze informatie (PDF, 113.9 kB) voor het stappenplan als u uw WOZ-waarde te hoog vindt. 

Bent u het niet eens met een belastingaanslag, dan kunt u rechtstreeks bij BsGW bezwaar maken. Makkelijk bezwaar indienen kan online via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. Let op dat u dit binnen de gestelde termijn van zes weken na dagtekening van het aangiftebiljet doet.