Ontplofbare oorlogsresten in de bodem

Maandag 25 april 2022

Op een aantal plaatsen in Eijsden-Margraten is er een verhoogd risico op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Voorbeelden hiervan zijn vliegtuigbommen, raketten en granaten.

Laat ontplofbare oorlogsresten liggen

Ontplofbare oorlogsresten kunnen gevaarlijk zijn. Zolang de ontplofbare oorlogsresten onaangeraakt in de bodem blijven liggen is de kans erg klein dat deze spontaan ontploffen.

Risicogebieden in kaart gebracht

De gemeente is wettelijk verplicht om risico's van ontploffing zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben we een kleurenkaart gemaakt waarop u de risicogebieden kunt zien.

Weet wat u moet doen

Bent u van plan om bijvoorbeeld een vijver aan te leggen? Of wilt u een aanbouw aan uw huis plaatsen? Op de kleurenkaart leest u wat u moet doen voordat u start. Dat geldt ook voor het uitvoeren van milieukundig, archeologisch of ander bodemonderzoek. Alle handmatige of machinale graafwerkzaamheden of boringen kunt u vooraf toetsen door middel van de kleurenkaart.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen over het indienen van een onderzoek?  Neem dan contact op met onze afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving via vvth@eijsden-margraten.nl of telefoonnummer 043 458 84 88.

Wilt u weten wat u moet doen voordat u met werkzaamheden start of heeft u vragen over de kleurenkaart? Neem dan contact op met Dees Heuts of Erik Hurkens via info@eijsden-margraten.nl of telefoonnummer 043 458 84 88.