Lintjesregen voor sport, muziek, zorg en cultuur

Dinsdag 26 april 2022

Tien inwoners ontvangen een Koninklijke onderscheiding

Op maandag 25 en dinsdag 26 april 2022 ontvingen 10 inwoners van Eijsden-Margraten een Koninklijke onderscheiding. De onderscheidingen werden dit jaar uitgereikt aan inwoners die zich als vrijwilliger inzetten voor natuur, muziek, geloof, zorg en cultuur. Eén persoon is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en de overige negen personen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De mensen werden thuis verrast door burgemeester Sjraar Cox: “Na deze coronatijd realiseren we ons nog eens extra wat het belang is van het verenigingsleven en onze hechte gemeenschap”.

1. De heer M.F.W. Waterval, Eijsden, 75 jaar

De heer Waterval is een betrokken vrijwilliger op het gebied van natuur, traditie en zorg voor de medemens. Hij is al meer dan dertig jaar actief in verschillende functies. In de jaren negentig was hij de oprichter van Stichting Oud Papier Eijsden. Momenteel is hij nog voorzitter. Hij heeft meegewerkt aan de modernisering en professionalisering van deze stichting. De heer Waterval is ook de contactpersoon van de gemeente en andere verenigingen. De vrijwilligers worden opgeleid en ontvangen een certificaat voordat ze papier mogen ophalen. De opbrengsten van het oud papier gaan iedere keer weer naar een goed doel. Zoals Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen, stichting Jambo Hakuna Matata en Stichting Wereldwijd.

Naast bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten is de heer Waterval medeoprichter en voorzitter bij de Krielhanenvereniging de Ochtendgroet. Een eeuwenoude traditie en liefhebberij, die beschouwd wordt als uniek erfgoed. Deze traditie komt alleen nog voor in de Voerstreek, Belgisch Limburg en Belgisch Brabant.

In het verleden was de heer Waterval twintig jaar vrijwilliger bij Hulp aan de Allerarmsten in Polen. Hij was bestuurslid van de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden. En hij was raadslid gedurende 3 periodes. De kracht van de heer Waterval is het actief betrekken van de jeugd bij alle verenigingen.

De heer M.F.W. Waterval is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

2. De heer J.W.L. Philippens, Eijsden, 75 jaar

Een vrijwilliger met passie voor geloof, zorg en medemens. De heer Philippens is als vrijwilliger al meer dan twintig jaar actief  in diverse verenigingen. Hij is al vele jaren acoliet en lector bij de kerk van Breust in Eijsden. Hij is altijd aanwezig bij reguliere vieringen en begrafenissen, maar ook actief betrokken bij de jaarlijkse processie. Verder zorgt hij wekelijks voor het vervoer van oudere mensen uit het verzorgingstehuis de Bron naar de kerk. Eén keer per maand wordt een Heilige Mis verzorgd in het verzorgingstehuis de Bron. De heer Philippens zorgt ervoor dat hier alles klaar staat.

De heer Philippens is voorzitter bij de Hoeskamer in Eijsden, die sinds 2011 is opgericht. Naast zijn reguliere taken als voorzitter, voert de heer Philippens ook gesprekken met de gemeente, het bestuur van het sociaal centrum en andere vrijwilligersorganisaties en verenigingen.

Bij stichting de Zonnebloem Eijsden en omstreken organiseert hij jaarlijks de vakantieweek. Speciaal voor deelnemers met een lichamelijke beperking of mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken. Hij is breed inzetbaar en tovert altijd weer een glimlach op de gezichten van de bewoners. Dat is een waardevolle kwaliteit van een vrijwilliger.

De heer Philippens is ook vrijwilliger bij de Bron namens Envida. In het verleden was hij begeleider en vrijwilliger bij Koraal, Radar en scouting St. Paulusgroep in Eijsden.

De heer J.W.L. Philippens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

3. De heer W.M.M. van der Weerdt, Gronsveld, 67 jaar

De heer Van der Weerdt is een bestuurlijk vrijwilliger met passie voor cultuur, traditie en natuur. Al veertig jaar is hij actief in diverse verenigingen met name in de dorpen Gronsveld en Rijckholt. Hij is begonnen als bestuurslid en hoofd sectie natuur bij de stichting Grueles. De doelstelling van deze stichting is het bevorderen, behouden en verbeteren van het dorpseigen karakter, leefbaarheid en leefmilieu. Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen is hij samen met andere vrijwilligers  betrokken bij verschillende projecten. Voor de stichting Grueles heeft hij diverse artikelen geschreven over de natuur, flora en fauna. Hij brengt veel tijd door in de natuur.

Bij de Koninklijke Harmonie van Gronsveld is de heer Van der Weerdt actief als bestuurslid en muzikant. Bij de harmonie houdt hij zich bezig met de algemene zaken voor het leerlingenorkest en is hij lid van de evenementencommissie.

Sinds kort is de heer Van der Weerdt bestuurslid bij de Stichting Gemeenschapshuis te Gronsveld. Hij is afgevaardigd door de harmonie en heeft de portefeuille verzekeringen. In het verleden was hij secretaris bij de Spaarclub de Peen.

De heer W.M.M. van der Weerdt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

4. De heer H.C.M. Goessens, Gronsveld, 71 jaar

De heer Goessens is al vele jaren actief op het gebied van natuur en cultuur als penningmeester. Bij de stichting Gemeenschapshuis Gronsveld is hij verantwoordelijk voor de financiële administratie en de contacten met de huurders. Helaas komen er regelmatig faillissementen voor. Dit zorgt voor extra veel werk voor een penningmeester. De heer Goessens adviseert het bestuur ook op financieel gebied. Zoals kortgeleden bij de renovatie van het gemeenschapshuis. Hij is verder actief betrokken bij de werving van gemeentelijke en provinciale subsidies en anderen fondsen en sponsorgelden.

Bij de stichting Grueles verzorgt de heer Goessens de hele administratie op een accurate en zorgvuldige manier. Hij stelt de begrotingen en jaarrekeningen op, zorgt voor de betalingen en regelt alle andere financiële zaken. Iedere maand rapporteert hij aan het bestuur. Daarnaast is hij al vele jaren hoofd van de sectie Redactie voor het blad, dat vier keer per jaar verschijnt voor ongeveer 800 abonnees. Hij schrijft regelmatig ook artikelen voor dit blad.

De heer H.C.M. Goessens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

5. De heer J.J.M. Thewissen, Oost-Maarland, 72 jaar

De heer Thewissen is al meer dan dertig jaar vrijwilliger bij diverse verenigingen op het gebied van geloof en medemens. Hij is medeoprichter en lid van de parochieraad Oost-Maarland. Sinds 2008 is hij voorzitter van deze parochieraad. De heer Thewissen is naast zijn bestuurlijke functie een vrijwilliger die overal inzetbaar is. Hij organiseert verschillende activiteiten. Ook zorgt hij al dertig jaar voor het drukwerk en promotiemateriaal van de parochieraad. Daarnaast regelde hij als koster dat ouderen en zieken een attentie ontvingen. In het verleden heeft hij vele jaren oud papier opgehaald. Dat waren extra inkomsten voor de parochieraad. 

Voor de parochie Oost-Maarland is de heer Thewissen bestuurslid en beheerder onderhoud van het kerkhof. Hij doet dit samen met een team vrijwilligers. Daarnaast is hij ook vrijwilliger bij uitvaarten, communies en andere activiteiten in de kerk.

Al een aantal jaren is hij betrokken bij de Hoeskamer Oost-Maarland. Hij is wekelijks aanwezig en zorgt vooral voor het vervoer van de ouderen. In het verleden was de heer Thewissen voorzitter van het kinderkoor de Zangvuugelkes. Ook was hij collectant bij de jaarlijkse vasten actie.

De heer J.J.M. Thewissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

6. Mevrouw R.M.G. Somers-Ploumen, Noorbeek, 59 jaar

Mevrouw Somers-Ploumen is al vele jaren actief als vrijwilliger bij diverse verenigingen. Bij schutterij Sint Brigida Noorbeek is zij al vijftien jaar penningmeester. Zij houdt alle financiële zaken en ontwikkelingen in de gaten. Daarnaast is zij vanuit de schutterij betrokken als lid van het collecte-comité bij de jaarlijkse Anjerloterij. Niet alleen als collectant, maar ook is zij verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Mevrouw Somers-Ploumen organiseert jaarlijks de wafelactie, waarvan de inkomsten voor de schutterij zijn.

Mevrouw Somers-Ploumen is al meer dan dertig jaar lector, voorganger en vrijwilliger bij de Parochie Sint Brigida Noorbeek. Daarnaast is zij als vrijwilliger betrokken bij het onderhoud van de kerk.

Naast bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten is mevrouw Somers-Ploumen collectant voor de Nederlandse Brandwondenstichting en KWF Kankerbestrijding. In het verleden was zij lid van de ouderraad bij de Stichting Jeugd- en jongerenwerk Pandores. Zij is een positieve en verbindende factor in de kern Noorbeek met passie voor het geloof, traditie en cultuur.

Mevrouw Somers-Ploumen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

7. De heer D.L. Bröcheler, Eckelrade, 60 jaar

Al meer dan dertig jaar is de heer Bröcheler een actieve en vrijwillige bestuurder. Zijn passie ligt bij traditie, geloof en natuur. Hij is een verbinder tussen de verenigingen met name tussen jong en oud.

De heer Bröcheler is al vele jaren actief bij Carnavalsvereniging de Brakkelere in Eckelrade. Al twintig jaar is hij secretaris van deze vereniging. Naast zijn bestuursfunctie is hij actief bij  Jeugdcarnavals-vereniging de Bierkes. Hij helpt ook met diverse hand- en spandiensten binnen de carnavalsvereniging.

Verder is de heer Bröcheler al een lange tijd actief voor de parochie Sint Bartholomeus in Eckelrade. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkhof en de tuin naast de parochie. Hij draagt ook zorg voor de organisatie van het parochieblaadje. Vanuit de kerk is hij jaarlijks betrokken bij de processie. Hij is een grote steun en toeverlaat voor pastoor Storcken.

Vanuit zijn werk is de heer Bröcheler schaapsherder en boswachter. Hij zet zich voortreffelijk in voor het behoud en beheer van de Zuid-Limburgse natuur, vooral in gemeente Eijsden-Margraten. Hier spendeert hij veel tijd als vrijwilliger om de natuur schoon te houden. Ook draagt hij bij aan de instandhouding van het zeldzame Mergellandschaap.

De heer D.L. Bröcheler is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

8. De heer M.W. Suijkerbuijk, Bemelen, 82 jaar

De heer Suijkerbuijk is al meer dan twintig jaar bestuurder en vrijwilliger bij heemkundeverengingen en projecten op het gebied van historie en cultuur. Bij  Heemkundevereniging Houthem-Sint Gerlach is hij bestuurslid, redactielid en medeauteur. Hij is al jaren betrokken bij de organisatie van excursies, lezingen en wandelingen. Daarnaast is de heer Suijkerbuijk redactielid van het verenigingsblad ’t Stegelke. Ook is hij medeauteur van meerdere boeken, die door de Heemkundevereniging uitgegeven zijn. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het lezen van oude handschriften. Hierdoor zijn veel registers toegankelijk gemaakt voor amateur onderzoekers.

De heer Suijkerbuijk is ook betrokken als vrijwilliger bij het Project Aezel. Dit is een geografisch informatiesysteem en archief voor erfgoed van Zuid-Nederlandse eigendommen en leefgemeenschappen. Hij heeft onder meer meegewerkt aan de gegevensinvoer en perceelsgewijze kadastrale leggers bij dit project. Niet alleen in de gemeente Houthem, maar ook voor andere gemeenten. Het is een bijzondere activiteit, waar veel tijd en uitzoekwerk in zit. De heer Suijkerbuijk heeft nog steeds passie voor dit vrijwilligerswerk.

In het verleden was hij actief bij de Stichting Heemkunde Bemelen en de Historische Kring Cadier en Keer.

De heer M.W. Suijkerbuijk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

9.  De heer H.H.E. Pirnaij, Cadier & Keer, 79 jaar

De heer Pirnay is al meer dan de helft van zijn leven actief als vrijwilliger bij 2 verenigingen. Bij voetbalvereniging Keer is hij 20 jaar spelend lid geweest. Vanaf 1972 is hij toegetreden tot het bestuur. Hij is tien jaar bestuurslid geweest. Daarna is hij overgestapt als vrijwilliger in diverse functies, zoals leider van diverse elftallen en assistent-scheidsrechter. Tot vorig jaar was hij leider van de bambino ’s. Hij heeft in verschillende werkgroepen deelgenomen en is nog altijd actief bij de voetbalvereniging. Er is een werkgroep voor ouderen opgericht met diverse werkzaamheden zoals reclameborden poetsen, onkruid verwijderen en doelnetten repareren. Te veel om op te noemen. De heer Pirnay was ook betrokken bij alle activiteiten, die de voetbalvereniging organiseerde, zoals Koningsdag, wandeling, voetbalkamp.

Naast zijn activiteiten bij de voetbalclub is de heer Pirnay vrijwilliger bij het Broederschap H. Blasius te Cadier en Keer. Hij neemt deel aan de groep flambouwen. De vrijwilligers zorgen dat altijd alles in orde is, gepoetst, altaar in orde, nieuwe kaarsen en  verrichten kleine reparaties. Jaarlijks worden door de vrijwilligers van het broederschap huis-aan-huis loten verkocht voor het Keerderfestival. Een braderie voor jong en oud. De opbrengst is voor het onderhoud en de restauratie van het cultureel erfgoed van de parochie.

De heer H.H.E. Pirnay is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

10. Professor Dr. A.A.M. Masclee, Cadier & Keer, 67 jaar

De heer Masclee is sinds 2006 hoogleraar Maag-, darm- en leverziekten bij de Maastricht University te Maastricht en heeft een (inter)nationale voortrekkersrol in dit medisch vakgebied. Hij richt zich in het bijzonder op de leer van  functionele darmaandoeningen, ook wel neurogastroenterologie genoemd. Als hoofd onderafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het Maastricht UMC+ zorgde hij voor de uitbouw van de academische zorg voor maag-, darm- en leverziekten. Hij was opleider bij de medisch specialistische vervolgopleiding maag-, darm- en leverziekten en jarenlang lid van het landelijk Concilium en Centrale opleidingscommissie van het Maastricht UMC+. De opleiding tot maag-darm-leverarts in Maastricht is de enige die een specialistische opleiding in de volle breedte van de neuro-gastroenterologie aanbiedt. Dit alles draagt bij aan de goede nationale en internationale reputatie die de heer Masclee heeft opgebouwd.

In de vele nevenactiviteiten van de heer Masclee is hij actief bij diverse erkende verenigingen op het gebied van maag-, darm- en leverziekten. Denk hierbij onder andere aan de Nederlandse Vereniging van Maag-lever-darmartsen, Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie, vicevoorzitterschap van de Medische Ethische Toetsingscommissie van het Maastricht UMC+ en is voorzitterschap van de Multidisciplinaire richtlijnencommissie Prikkelbaardarmsyndroom. De grote kennis en kunde van professor dr.  Masclee strekken zich uit tot ver buiten de muren van de Universiteit. Zijn werk heeft namelijk niet alleen een bijzondere maatschappelijke relevantie bij de  ontwikkeling van het MUMC+ en Maastricht University, maar de heer Masclee heeft ook een bijzondere bijdrage geleverd aan regionale ontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Professor Dr. A.M.M. Masclee is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.