Vergadering van de raad dinsdag 7 juni

Maandag 23 mei 2022

Vanwege het overlijden van raadslid Armand Opreij is de besluitvormende vergadering van 24 mei verplaatst naar dinsdag 7 juni. De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Raadsvoorstel Benoemen Voorzitter Rekenkamer
 • Vaststellen Bestemmingsplan Langstraat 3 Mesch
 • Analyse begrotingen 2023 Gemeenschappelijke regelingen.
 • GR Rd4 Ontwerpbegroting 2023 geconsolideerd
 • GR BsGW Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-20216
 • GR Gegevenshuis Begroting 2023 / meerjarenbegroting 2023-2026
 • GR RUD Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
 • GR  GGD Zuid Limburg Begroting GGD Zuid Limburg 2023
 • GR Omnibuzz Begrotingswijziging 2022-01 en Begroting 2023 e.v.
 • GR Veiligheidsfegio Zuid Limburg Begroting Veiligheidsregio en MCC 2023
 • Verordening afkoppeling hemelwater 2022
 • Beleidsnota schuldhulpverlening
 • Beleidsnota ‘Zicht op wonen’ en toestemming centrumregeling Beschermd wonen
 • Bestemmingsplan Heiweg 7 St. Geertruid

De agenda is ook te raadplegen op www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.

Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht
Burgers hebben het recht in te spreken in vergaderingen. Maar niet over besluiten waartegen bezwaar en beroep heeft open gestaan of open staat (zoals bestemmingsplannen). U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk maandag 6 juni 09.00 uur voor deze vergadering.

Volg de raad!
De vergadering van 7 juni is te volgen via: www.eijsden-margraten.nl/raadsvergadering.

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van de onderwerpen van de raadsvergadering? Op onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen naar de gehele gemeenteraad via gemeenteraad@eijsden-margraten.nl. Heeft u andere vragen over bijvoorbeeld de raad en raadsvergaderingen? Stuur dan een bericht naar griffie@eijsden-margraten.nl.