Uitnodiging bijeenkomst kunst & cultuur

Donderdag 2 juni 2022

Op dinsdag 14 juni vindt vanuit KIEM een bijeenkomst plaats over een nieuw cultureel platform in Eijsden-Margraten. Kunstenaars en cultuurmakers zijn daarbij van harte welkom.

KIEM

Met KIEM (Kunst In Eijsden-Margraten) willen we de kunst- en cultuursector van Eijsden-Margraten versterken, verbinden en zichtbaarder maken. Met name tijdens de coronaperiode is duidelijk geworden dat er grote behoefte is aan een verbindend cultureel platform. Hoe dit platform er uit dient te zien willen we graag samen met betrokkenen bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een digitaal platform, netwerkmogelijkheden of een creatieve plek.

Aanmelden

Deze derde bijeenkomst organiseren we om zoveel mogelijk ideeën op te halen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 juni van 17.00-19.00 uur (locatie volgt). Meld u vóór donderdag 9 juni aan via een mail aan: kunstencultuur@eijsden-margraten.nl. Vooraf ontvangt u een mail met praktische informatie.