Transportschaarste elektriciteitsnet

Maandag 20 juni 2022

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft voor Limburg en Noord-Brabant transportschaarste op het elektriciteitsnet afgekondigd. Deze maatregel is op 9 juni 2022 ingegaan.

Wat betekent de transportschaarste?

Voor kleinverbruikers en particulieren met een aansluiting tot en met 3x80 Ampère heeft de transportschaarste in beginsel geen gevolgen. TenneT en Enexis geven voorlopig geen offertes meer voor grootverbruikersaansluitingen op het elektriciteitsnet. Ook niet voor uitbreiding van grootverbruikersaansluitingen met een omvang van meer dan 3x80 Ampère. Dit betekent dat nieuwe en bestaande grootverbruikers voorlopig géén nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnet. Dit geldt ook voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit willen terugleveren.

Meer informatie

Bent u van plan om een nieuwe grootverbruikersaansluiting aan te vragen of uitbreiding van uw bestaande aansluiting? Op de website van Enexis staat informatie over een aangepast offertetraject. Kijk voor meer informatie op www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/offerte-transportschaarste.

Is uw bedrijf een zogenaamde XL-klant van Enexis? Dan kunt u met vragen terecht bij uw relatiemanager van Enexis.