Regels voor hondenbezitters

Maandag 11 juli 2022

Onze trouwe viervoeter, we zijn er maar wat blij mee. Heerlijk wandelen en lekker buiten zijn. We genieten van het landschap en de natuur. Samen met de mensen die hier wonen en leven. In harmonie met elkaar. Daarom zijn er regels over het uitlaten van uw hond(en).

• Binnen de bebouwde kom horen honden aan de lijn (uitgezonderd de vier hondenlosloopgebieden) en hondenpoep ruimen we op;
• Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen maar niet in de aangegeven natuur- en wandelgebieden.
• Hondenpoep mag in de berm, direct naast de openbare weg in het buitengebied blijven liggen;
• Honden mogen niet op openbare speelterreinen, speelweiden en in zandbakken;
• Hondenpoep kunt u, in een afgesloten hondenpoepzakje, in alle openbare afvalbakken gooien. Niet in het riool (dat veroorzaakt verstoppingen).

Deze regels gelden niet voor honden met een speciale functie zoals blindengeleidehonden en hulphonden.


Privéterrein en weiland

Honden mogen niet op particuliere terreinen waaronder ook weilanden. Honden verstoren het vee. Daarnaast kan hondenpoep gevaarlijk zijn voor de dieren die ermee in aanraking komen. Honden spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties over runderen. De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. De hond wordt er zelf niet ziek van, maar brengt het parasiet wel via zijn ontlasting over op rundvee zoals koeien.

Natuurgebied

Honden mogen niet los lopen in natuurgebieden en in sommige gevallen de wandelpaden die aansluiten op deze natuurgebieden. In de natuurgebieden doet u dus de hond aanlijnen en de hondenpoep opruimen. Op die manier worden zowel het kwetsbare landschap als de in het wild levende dieren beschermd.

Hondenbeleid

Meer informatie over aangewezen natuurgebieden, wandelpaden en de hondenlosloopgebieden vindt u in een handig overzicht dat u kunt downloaden op de pagina hondenbeleid.