Evenementen organiseren

Maandag 18 juli 2022

Drie vragen aan

In onze gemeente en vooral in het voorjaar en de zomer zijn veel evenementen. Deze moeten voor iedereen veilig en goed verlopen, we houden rekening met elkaar voor zo min mogelijk overlast. Daarom zijn er regels en afspraken. Medewerkers van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving zorgen daarvoor. Klantadviseur Ralph van Sint Fiet vertelt:

Heb ik een vergunning nodig?

"Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Via onze website kunt u lezen of uw evenement een vergunning nodig heeft, of dat een melding voldoende is."

Wat is de procedure?

"Verzamel alle documenten (o.a. beschrijving, overzichtstekening, verkeersmaatregelen, tentconstructie) die nodig zijn voor uw aanvraag. Regel de vergunningsaanvraag of melding minimaal 13 weken voordat uw evenement begint; dit geldt voor grote én kleine evenementen. Wij toetsen de aanvraag of melding. En waar nodig proberen we samen tot een oplossing te komen."

Waar kan ik een evenement melden?

"Via 'www.eijsden-margraten.nl/evenementorganiseren' kunt u uw evenement regelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag? Bel ons gerust: 043 458 8488. Wij helpen u graag."