Werk in uitvoering: onderhoud verhardingen bedrijventerreinen

Maandag 12 september 2022

Binnen het meerjaren onderhoudsprogramma wegen wordt dit jaar het onderhoud aan de verhardingen in de bedrijventerreinen Aan de Fremme te Margraten en Veilingweg te Gronsveld uitgevoerd. Dit verzwaard onderhoud houdt globaal in dat de asfaltdeklaag wordt vervangen en de aanliggende bestratingen (goten/parkeerstroken/trottoirs) opnieuw worden bestraat. De inrichting en structuur van de weg verandert niet.

Bereikbaarheid

In verband met de bereikbaarheid van de aanliggende bedrijven worden de werkzaamheden vooral in het weekend (van vrijdagavond tot maandagochtend) uitgevoerd.

Planning

De werkzaamheden zijn aanbesteed. Momenteel is de infra aannemer (KWS) bezig met de noodzakelijke onderzoeken, planopstelling, fasering en vergunningentraject. Ook ontvangen de aanliggende bedrijven de komende weken meer informatie over de uit te voeren werkzaamheden.
Tot nu toe staan de asfalt werkzaamheden in beide bedrijventerreinen gepland in het weekend van 21 tot en met 23 oktober. Met als eventuele uitloop het weekend van 28 tot en met 30 oktober.
Met het oog op de aanleg van glasvezelkabel is voor het bedrijventerrein Gronsveld gekozen om dit jaar de asfaltverharding te herstellen. Na aanleg van de glasvezelkabel in het voorjaar 2023 wordt de aanliggende verhardingen aangepakt.
Voor het bedrijventerrein Zoerbeemden en de Industrieweg in Eijsden staat het verzwaard onderhoud aan de verhardingen gepland voor 2023.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de projectleiders afdeling Openbare Ruimte. Telefonisch via 043 458 8488 of stuur een mail naar info@eijsden-margraten.nl.