Nieuwe stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater

Maandag 10 oktober 2022

Het klimaat verandert. Hier krijgen we allemaal mee te maken. Daarom heeft de gemeenteraad op 7 juni 2022 een stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater vastgesteld. Deze regeling helpt voorkomen dat schoon water van regen, sneeuw of hagel onnodig in het riool terecht komt. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden afkoppelen hemelwater op onze website.