Burgemeester Sjraar Cox over de begroting 2023

Donderdag 22 december 2022

Burgemeester Sjraar Cox licht vanuit zijn portefeuille kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners hiervan gaan merken.

Wie goed doet, goed ontmoet

"Nog één kwartaal in 2023 mag ik de functie van burgemeester vervullen in deze gemeente. Een gemeente tot ver over de grenzen bekend vanwege de Amerikaanse begraafplaats. Indrukwekkend, inspirerend. Ik kom er regelmatig. Telkens vraag ik me dan af hoe het kan dat in de huidige maatschappij steeds meer mensen niets geleerd lijken te hebben. Oók in Nederland!

Rond de zomer opent het bezoekerscentrum haar deuren. Een nieuw, blijvend herdenkteken dat pas echt waarde heeft als we dit vertalen naar ons eigen handelen nu. Zoals de opdracht vluchtelingen op te vangen. Mensen die, precies zoals het mij hier is vergaan, rekenen op een warm bad. Wat overigens ook geldt voor al onze inwoners die het nu moeilijk hebben. Iedereen is die gezonde en veilige leefomgeving gegund. Waar we tradities omarmen en plek is voor iedereen!"

Begroting unaniem vastgesteld