Versterk jij de Adviesraad Sociaal Domein Eijsden-Margraten?

Maandag 23 januari 2023

Ben jij een actieve inwoner van de gemeente Eijsden-Margraten? En heb jij per maand een paar uurtjes tijd over? Wil je meedenken, sparren en maatschappelijk betrokken zijn? Dan zijn wij, de Adviesraad Sociaal Domein, op zoek naar jou!


Verbinding tussen inwoners en bestuur

In de Adviesraad zitten betrokken inwoners uit Eijsden-Margraten. Zij zorgen voor verbinding tussen inwoners en bestuur. En geven invulling aan burgerparticipatie.

Wat doen we

  • De Adviesraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van inwoners die een beroep doen op:
    • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
    • De Participatiewet
    • De Jeugdwet
  • De Adviesraad is betrokken bij de voorbereiding van beleidsplannen. En is erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties en belanghebbenden.
  • De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het ontwikkelen en formuleren van beleid en de uitvoering daarvan. En houdt contact met Adviesraden van andere Zuid-Limburgse gemeenten.

Omdat vrijwilligerswerk een belangrijke rol in de samenleving vervult en de sociale verbinding versterkt, kent het werk een kleine vrijwilligersvergoeding. Mocht je iets meer willen weten over de inhoudelijke thema’s, dan is het mogelijk kennis op te doen of bij te spijkeren.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie op onze website: www.eijsden-margraten.nl/asd. Of neem contact op met voorzitter Koos Steenveld via 06 5356 7103 of secretaris William Wynja via 06 5537 6135.