Schutterij Sint Sebastianus Mheer ontvangt Koninklijke erepenning

Burgemeester Dieudonné Akkermans reikte op zondag 22 januari 2017 tijdens de viering van het 450 jarig jubileumfeest de Koninklijke Erepenning uit aan de voorzitter van de schutterij.

Burgemeester Dieudonné Akkermans: “Trots op deze schutterij die verweven is in het dorp Mheer en een groot aandeel heeft in het culturele leven in de gemeente Eijsden-Margraten”.


Foto: Sluysmans Fotografie

Schutterij Sint Sebastianus
Schutterij Sint  Sebastianus uit Mheer viert dit jaar haar 450ste jubileumfeest. De oprichting was in 1567. Dit blijkt uit een aantekening, eigenhandig geschreven door baron de Loë, de overgrootvader van de huidige beschermheer, de heer Diederik baron de Loë. Het oudste bewijsstuk is de Zilveren Koningsvogel.

Schutterij Sint Sebastianus is de oudste vereniging in Mheer en is dus ook veel betrokken bij de andere verenigingen en activiteiten. Naast het organiseren en bezoeken van de bondschuttersfeesten, het OLS en het ZLF zijn de traditionele activiteiten in het dorp heel belangrijk, zoals de Broonk, Schuttersfeesten, schietwedstrijden en muziekconcoursen. Een andere jaarlijks terugkerende belangrijke traditie is de viering van de patroonheilige Sint Sebastianus. De hele schutterij is in vol ornaat aanwezig en de Heilige Mis wordt muzikaal opgeluisterd door het muziekkorps van de schutterij.
Tijdens Hemelvaartsdag vindt het Koningsschieten plaats om te bepalen wie dat jaar als Koning met de schutterij mee mag gaan en mag pronken met het oude Koningszilver.

Schutterij Sint Sebastianus is verweven met het dorp Mheer en de inwoners, maar ook de omliggen-de kernen in de gemeente Eijsden-Margraten. De schutterij heeft in de gemeenschap een groot aan-deel in het culturele leven, zowel op kerkelijk en wereldrijke feesten is de schutterij aanwezig. De schutterijen verbinden zich ook aan elkaar door een jaarlijks treffen te organiseren met de schutterijen van Margraten, Noorbeek en Sint Geertruid voor het traditionele schietkampioenschap.

Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning is een ereteken vanuit het Koningshuis en symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de betreffende vereniging.