Koninklijke Onderscheidingen 2017

Eijsden-Margraten, 26 april 2017

Rijke Oranje Oogst

Tien burgers benoemd tijdens de lintjesregen 2017
Burgemeester Dieudonné Akkermans van de gemeente Eijsden-Margraten reikte tien Koninklijke Onderscheidingen uit tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Dieudonné Akkermans: “Ik ben trots op het feit dat zoveel mensen hun vrije tijd gebruiken om zich in te zetten voor het verenigingsleven, in gemeenschappen en het leven in onze dorpen.”

Guy Drummen, Sint-Geertruid


“ Een muzikale bestuurder met passie voor gemeenschapszin en cultuur”

De heer Drummen heeft zijn hart verloren in de muziek. Hij is al meer dan 40 jaar betrokken bij Fanfare Sint Gertrudis. De heer Drummen heeft meerdere bestuurlijke functies bekleed bij de fanfare, daarnaast stuurt hij diverse werkgroepen aan. Hij adviseert ook bij strategische en tactische vragen. Hij geeft vorm aan de muziekopleiding  voor de jeugd en organiseert jaarlijks de Hoevefeesten. Naast zijn bestuurlijke kwaliteiten bij de fanfare, is hij dirigent van het gelegenheidsorkest “Toutes Directions”.


Robert Segers, Gronsveld


“Liefde voor muziek en gemeenschap“

De heer Segers is bestuurlijk actief bij de Koninklijke Harmonie Gronsveld en tevens belast met het beheer van de muziekbibliotheek. De bibliotheek heeft hij heringericht en hij draagt zorg voor de verstrekking van de partituren. Daarnaast is hij voorzitter van de drumbandcommissie. Hij is voorzitter van spaarclub de Peen, die onder andere ervoor zorgen dat sponsorgelden binnenkomen. Sinds enkele jaren is hij ook secretaris van de Sint Martinusparochie te Gronsveld, waar hij medeverantwoordelijk is voor de portefeuille Bouwkundige zaken van het kerkgebouw en de pastorie. Hij zorgt voor de planning van vrijwilligers voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden van het kerkgebouw en de naastgelegen begraafplaats. Al met al een gedreven bestuurder die al meer dan 20 jaar actief is. 


Victor Speetjens, Cadier en Keer


“Veelzijdig actief voor de gemeenschap en het geloof”

De heer Speetjens is bestuurslid en adviseur van de Rooms Katholieke parochie H. Kruisverheffing te Cadier en Keer, al meer dan 30 jaar. Hij houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de kerk en de pastorie. Hij is verantwoordelijk voor het kerkhof inclusief begrafenissen en grafruimingen. Gedurende 15 jaar is hij lid van het Comité Keerder festival. Dit evenement werft fondsen voor de instandhouding en restauratie van monumenten van de parochie. De heer Speetjens werft fondsen, verricht communicatiewerkzaamheden en verkoopt loten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de op- en afbouw van het evenement, alsook de inkoop van de catering. Verder is hij lid van het Comité Buurtvereniging Kerkstraat met als doel de leefbaarheid op straat te waarborgen. Jaarlijks collecteert hij voor de Nederlandse hartstichtingen en in het verleden was hij bestuurslid van de RK basisschool te Cadier en Keer.
 

Edith Gorissen-Spits, Eijsden


“Vrijwilliger met liefde voor zorg en medemens"

Mevrouw Gorissen is al meer dan 20 jaar secretaris bij Stichting Eijsden helpt Simbrias te Roemenië. De stichting verzorgt hulptransporten, waar mevrouw Gorissen helpt bij het inpakken en verzendklaar maken van de pakketten en werft sponsoren. Ook is zij al meer dan 20 jaar actief als secretaris bij het Nederlandse Rode Kruis te Eijsden-Margraten. Zij fungeert als hulpverlener tijdens evenementen, organiseert de collecte, werft nieuwe vrijwilligers en onderhoudt het contact met andere verenigingen. Verder is ze actief bij de stichting Senioren festival Eijsden. Hier stuurt ze de vrijwilligers aan en verricht hand- en spandiensten. Ditzelfde doet ze ook bij de Zonnebloem, afdeling Eijsden. Hier is ze lid van de werkgroep activiteiten en fungeert als begeleider tijdens de zonnebloemvakanties. 


Marjo Canisius-Roijen, Margraten


“Toneel en sport zijn haar leven”

Mevrouw Canisius-Roijen is al meer dan 50 jaar vrijwilliger bij het Margratens Toneelsgezelschap, waarvan de laatste 20 jaar bestuurslid. Haar vrijwilligerswerkzaamheden bestaan onder andere uit het opbouwen van decors, inrichten van de zaal, de organisatie van optredens, activiteiten en zomermarkten. Tevens assisteert zij bij optredens van de jeugd. Bij Voetbalvereniging RKVVM Margraten is zij de vaste kantinevrijwilligster bij de jeugd op zaterdag, waar ze de jeugd ook informatie geeft over alcoholgebruik. Verder is ze actief betrokken bij nevenactiviteiten van de voetbalclub, zoals de organisatie van jeugdtoernooien. Al vele jaren collecteert zij voor de KWF kankerbestrijding. In het verleden was ze bestuurslid bij de ouderraad van de basisschool in Margraten. 
 

Jo Troisfontaine, Bemelen


“Bestuurder met passie voor natuur, sport en kerk”

De heer Troisfontaine is als penningmeester al meer dan 15 jaar betrokken bij het kerkbestuur van de Parochie Sint Laurentius te Bemelen. Hij draagt zorg voor een goede bewaking van het patrimonium van de parochie, maar ook verzorgt hij de financiële zaken. Daarnaast ziet hij toe op de instandhouding van het gebouw. Sinds de oprichting in 2003 van de Heemkundevereniging is de heer Troisfontaine secretaris. Hij maakt de agenda en notulen van alle vergaderingen, zorgt dat iedereen zijn actiepunten nakomt, maar ook is hij aanspreekpunt richting de gemeente. Hij levert alle informatie en nieuws aan voor het maandblad D’r Tump en zorgt dat alle facturen worden verstuurd. Daarnaast is hij al geruime tijd actief bij de Vogelwerkgroep in Bemelen, waar hij ook secretaris is geweest. Naast de kerk en de natuur zet de heer Troisfontaine zich ook in voor sociaal minder bedeelden in onze gemeenschap. Hij begeleidt hun belangeloos op het financiële gebied, bij aanvragen van ondersteuningen en invullen van alle papieren hiervoor. De heer Troisfontaine is bijzonder toegewijd voor het welzijn van de gemeenschap en de cultuur  in de breedste zin van het woord.


Wiel Pittie, Bemelen


“Levenslang actief vanuit de liefde voor de natuur, cultuur en sport”

De heer Pittie is op het gebied van de natuur, geloof en sport een actief vrijwilliger, die zich al geruime tijd inspant voor de samenleving. De heer Pittie is vrijwilliger en bestuurslid van de Vogelwerkgroep Bemelen. De vogelwerkgroep houdt zich onder andere bezig met de bescherming van vogels, het knotten van bomen en het aanleggen van poelen. De heer Pittie draagt zorg voor de aanschaf en het onderhoud van het gereedschap, vertegenwoordigt de vereniging bij diverse overleggen met de gemeente, Stichting IKL en het Limburgs Landschap. Hij is de drijvende kracht bij de jaarlijkse paddentrek, waarbij de jeugd betrokken wordt. Hij is ook vrijwilliger bij de Heilige Parochie Sint Laurentius en hier verricht hij, samen met andere vrijwilligers, het onderhoud van de pastorie, kerk, tuin en het kerkhof. Hij is vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging de Berggeite en de oprichter van de jeugdvereniging “de Berggeitjes”. Hij spant zich nog steeds in om de jeugd in stand te houden. In het verleden was hij medeoprichter en bestuurslid  van voetbalvereniging FC Bemelen.

Math Roijen, Banholt


“Een bruggenbouwer met passie voor cultuur en de medemens”

De heer Roijen is een veelzijdig persoon op het gebied van vrijwilligerswerkzaamheden.
Hij is voorzitter en oprichter van de stichting Un Abrazo Para Los Amigos. Het doel van de stichting is bouwen aan een toekomst in Argentinië met name voor jongeren en mensen met een handicap. Enkele succesvolle projecten zijn: de realisatie en opvang van meervoudig gehandicapte jong volwassenen, boekengeld om te studeren, zorgen voor vervoer naar school, ziekenhuis etc.
Daarnaast helpt hij minder bedeelden families met diverse administratieve taken zoals het invullen van belastingpapieren.  In 1998 was hij de oprichter en voorzitter van Stichting Tom. Een zieke jongen die dure medicatie nodig had uit Amerika. De heer Roijen zorgde door middel van sponsorgelden, dat dit geld beschikbaar was.
Bij harmonie Amicitia te Banholt is de heer Roijen financieel adviseur. Enkele van zijn taken waren een overeenkomst  aan te gaan met een nieuwe drankenleverancier, afsluiten van verzekeringen en andere financiële zaken.
In het verleden was hij betrokken bij de stichting Adoptiegraven met als taak de administratie van het adoptieregister te updaten. In het verleden is hij bestuurslid en voorzitter geweest bij de VVV, medeoprichter van de kerstmarkt in Valkenburg en bestuurslid van de carnavalsvereniging en de dansmariekes.

Wiel Soudant, Eijsden


“Een bestuurlijk verbinder en zorgzaam voor de medemens”

De heer Soudant is een actief vrijwilliger op bestuurlijk niveau. Hij zet zich met name in voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hij is de oprichter en fondsenwerver van Stichting De Merici, adviseur van de klankbordgroep bij Radar en adviseur bij de Stichting Philadelphia, maar daarnaast ook mantelzorger  en bewindvoerder. Een veelzijdig vrijwilliger die altijd voor een ander klaarstaat. Zijn vrijwilligerswerkzaamheden bestaan onder andere uit het organiseren van activiteiten, zorgen voor sponsorgelden, subsidies en fondsen. Hij is een waardig en kundig ambassadeur. Daarnaast is hij actief bij het processie comité plan noord in Gronsveld. In het verleden was hij secretaris en penningmeester van de Maastrichtse Bedrijfssport Bond.

Joszé Volders, Sint-Geertruid


“Actief schutter met passie voor verkeer en veiligheid!”

De heer Volders verricht al meer dan 20 jaar vrijwilligerswerkzaamheden bij diverse verenigingen op het gebied van cultuur, verkeer en veiligheid met betrekking tot de wielersport. Hij is al van jongs af aan betrokken bij schutterij St. Joseph te Sint-Geertruid en sinds 2009 secretaris is. Verder is hij mede coördinator bij diverse evenementen. Zijn overige vrijwilligerswerkzaamheden zijn met name gericht op het gebied van communicatie en sponsoring. Daarnaast is hij actief bij de organisatie van verkeersregelaars bij wielerevenementen in de gemeente Eijsden-Margraten en omstreken. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van wielrenners, coördinatie, organisatie en planning van verkeersregelaars, maar ook bij kleinere evenementen. In het verleden is hij actief geweest als voorzitter bij de stichting Limburgs Artiestenfestival Zuid-Limburg.