Wethouders Maastricht-Heuvelland scharen zich achter onderwijsstaking


Op donderdag 5 oktober aaanstaande staakt het Primair Onderwijs. Op veel plekken in Nederland, en ook in de samenwerkende gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland, blijven veel basisscholen dicht, zodat de werknemers van het basis- en speciaal onderwijs in Den Haag massaal hun stem kunnen laten horen voor extra noodzakelijke investeringen in het onderwijs. De eis voor een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk voor leerkrachten in het Primair Onderwijs is benadrukt door de regionale gemeenten in een brief aan informateur Gerrit Zalm. Namens de wethouders Onderwijs van Maastricht-Heuvelland heeft wethouder Bisscheroux uit Eijsden-Margraten de informateur daartoe een brief doen toekomen.

Onze regio is in de afgelopen jaren getroffen door een stevige daling van het aantal leerlingen op basisscholen. Hierdoor zagen veel scholen zich niet zelden gedwongen tot het formeren van combinatiegroepen en grotere klassen. Waarbij van de leerkracht wordt verwacht dat ze gedifferentieerd les blijven geven aan alle niveaus. Met de toenemende instroom van zorgleerlingen door Passend Onderwijs en de instroom van kinderen van statushouders, vraagt dit des te meer van de leerkrachten. Een investering die leerkrachten vanuit hun hart bereid zijn te maken, maar dit moeten doen met vrijwel gelijkblijvende middelen.

De lokale bestuurders van de gemeenten in de regio Maastricht-Heuvelland benadrukken dat er draagvlak moet zijn binnen de nu te formeren politieke partijen en extra noodzakelijke middelen binnen het nieuwe regeerakkoord vrijgemaakt moeten worden voor de investering in het vak van de leerkracht. De kwaliteit van ons onderwijs gaat ons allen aan het hart. Het is van groot belang dat die kwaliteit van het Nederlandse onderwijs gewaarborgd blijft, zo niet verbeterd kan worden door te investeren. Denk aan kleinere klassen, meer leerkrachten en een meer marktconforme salariëring.

De brief naar informateur Gerrit Zalm is getekend door de wethouders Mieke Damsma van Maastricht, Bert Dauven van Valkenburg aan de Geul, Paul de Graauw van Vaals, Philip Laheij van Gulpen-Wittem, Berry van Rijswijk van Meerssen en Jo Bisscheroux van Eijsden-Margraten. Met een ‘duim-op’ voor al die bezielde leerkrachten en een nadrukkelijke roep om investering in de leerkracht en daarmee in onze kinderen. En hun toekomst!