Burgemeester sluit woning Burgemeester Beckersstraat 17 Sint Geertruid

Dinsdag 18 december 2018

De burgemeester van Eijsden-Margraten heeft besloten om de woning gelegen aan de Burgemeester Beckersstraat 17 in St. Geertruid voor de duur van drie maanden te sluiten.

Reden hiervoor is de vondst van een grote hennepplantage. Deze plantage is door de politie op 31 oktober 2018 aangetroffen.

Het verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben van verdovende middelen is in strijd met artikel 13b van de Opiumwet en het daarop gebaseerde ‘Damoclesbeleid Lokalen en wo-ningen’.

De sluiting gaat in op maandag 17 december 2018 en duurt tot zondag 17 februari 2019.
Gedurende deze termijn is het verboden en daarmee strafbaar om deze woning te betreden.


Voor meer informatie: Cluster Communicatie,
via e-mail: communicatie@eijsden-margraten.nl
of telefoon: 14 043 of 043 458 8488