Formatieproces nieuwe gemeenteraad van start

Als eerste stap in het formatieproces van de nieuwe gemeenteraad van Eijsden-Margraten zetten de zes fractievoorzitters twee verkenners in. Dit besloot de nieuwe gemeenteraad op donderdag 29 maart 2018. De verkenners gaan de wensen van de partijen in kaart brengen.

De verkenners zullen de verkiezingsuitslag interpreteren. Ook brengen zij de contouren van een breed gedragen raadsprogramma in kaart. Hiertoe benoemen zij de topprioriteiten van de komende vier jaar. Ook brengen ze mogelijke blokkades dan wel breekpunten in kaart. De verkenners rapporteren hun bevindingen aan de raad binnen 14 dagen na opdrachtverstrekking. De regie over het formatieproces ligt namens de grootste fractie bij het CDA.

Brede politieke samenwerking
Op 23 maart spraken de zes fractievoorzitters al uit zich samen sterk te maken voor een zo breed mogelijke politieke samenwerking en het doorlopen van een open proces. Dit om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma. Het raadsprogramma vormt de basis voor de afspraken in de coalitie.