Presentatie Euregionaal ondernemersmagazine Eijsden-Margraten

Grenzeloos Ondernemen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlands-Waalse Business Club op 25 januari 2018 in de Koninklijke Opera te Luik, werd door burgemeester Dieudonné Akkermans en wethouder Economische zaken Gerry Jacobs, het eerste exemplaar van het Euregionaal magazine EuregioBizz Grenzeloos Ondernemen aan Jurgen Moors, de voorzitter van de NWBC overhandigd.

“Grens ontkennend ondernemen kan alleen als ondernemers opstaan, nieuwsgierig zijn en de overheid mee faciliteert. De grenzeloze stap die een kopgroep van ondernemers uit Eijsden-Margraten nu zet, wordt hopelijk door veel ondernemers gevolgd. We zouden als gemeente deel willen uitmaken van een Cramignon (een reidans), waarbij ondernemers elkaar vinden en daarmee een grenzeloze verbinding tot stand komt. Dit zal op termijn, zowel economisch als maatschappelijk, onze Euregio kunnen versterken".
Dieudonné Akkermans, burgemeester gemeente Eijsden-Margraten.

“Ons denken laat zich gewoonlijk leiden door routine, vanzelfsprekendheid en allerlei beperkingen die we onszelf vaak opleggen. Als we nu eens grenzeloos gaan denken en wij deze beperkingen los durven laten, dan kunnen we allerlei andere zaken bedenken en komen we op nieuwe creatieve gedachten. Dan gaan we echt grenzeloos ondernemend denken. We willen graag verbreden en verbinden, grenzen en kansen opzoeken, en vervolgens samenwerken.”
Gerry Jacobs, wethouder economische zaken gemeente Eijsden-Margraten.

“Tussen regio’s, landen en economische sectoren moet gezocht worden naar synergie en concrete handelskansen. Met aspecten als durf, vernieuwend denken, leveren van kwalitatieve producten en diensten en bovenal een internationaal perspectief, geven we de economie een nieuwe impuls.”
Jurgen Moors, voorzitter Nederlands-Waalse Business Club.

Eijsden-Margraten
De Gemeente Eijsden-Margraten heeft een strategische positie als het gaat om euregionale samenwerking. Vandaar dat in het gemeentelijk beleid en de activiteiten die daar uit voortvloeien veel euregionale aspecten zijn terug te vinden. Toerisme is een belangrijk goed voor Eijsden-Margraten, een gemeente die in het zuiden direct grenst aan de gemeente Visé en meer zuidoostelijk als het ware deels overloopt in de Voerstreek. Door zijn centrale ligging in de Euregio kan Zuid-Limburg krachtig worden geprofileerd als aantrekkelijke verblijfsregio en springplank naar de Euregio.

In het magazine geven wethouder Gerry Jacobs, Raymond Knops Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Alexandre Hell (Basse-Meuse Développement) en Jurgen Moors (voorzitter Nederlands-Waalse Business Club) hun visie op grenzeloos ondernemen. Aangevuld met ondernemers verhalen en inspiratie over dit thema. Het Euregionale magazine bestaat uit twee varianten, online en drukwerk en is uitgebracht in het Nederlands en Frans. Eijsden-Margraten is samen met EuregioBizz initiatiefnemer van dit magazine. In het eerste nummer van dit magazine staat grenzeloos ondernemen vanuit en met ondernemers in de gemeente Eijsden-Margraten dan ook centraal.
Zie voor de online magazines www.euregiobizz.nl   en www.euregiobizz.be


EuregioBizz.nl / .be / .de
Het doel van EuregioBizz, is het creëren van een Euregionaal platform voor ondernemers, waarmee zij zich beter kunnen profileren en samenwerking over de grens kunnen realiseren. Een economische versterking met de focus op informeren en inspireren en de stap over de grens te maken. Veel ondernemers in Zuid-Limburg zijn nationaal georiënteerd, terwijl grensoverschrijdend een gigantische markt beschikbaar is. Via het platform kan ondersteuning geboden worden om juist die markt - over en weer- te ontsluiten.

Nederlands-Waalse Business Club
De Nederlands-Waalse Business Club is het zakelijke platform voor Nederlandse en Waalse bedrijven met internationale ambitie. De club stelt zich als doel om een brug te slaan tussen Nederland en Wallonië, de wederzijdse handelsbetrekkingen te versterken, en organiseert daarom haar bijeenkomsten afwisselend in de regio’s Zuid-Limburg en Luik.

Beeldbank in Dropbox

 
Wethouder Gerry Jacobs                            


Jurgen Moors voorzitter van de NWBC en burgemeester Dieudonne Akkermans