Het regent lintjes in Eijsden-Margraten

Tien inwoners ontvangen Koninklijke Onderscheiding

Op woensdag 25 en donderdag 26 april 2018 hebben tien inwoners van de gemeente Eijsden-Margraten een lintje uitgereikt gekregen door burgemeester Dieudonné Akkermans. De mensen werden thuis verrast met de decoratie. Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de overige acht tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

“Ik ben trots op het feit dat zoveel mensen zich in hun vrije tijd inzetten voor het verenigingsleven, de gemeenschap en het leven in onze dorpen”, aldus Burgemeester Dieudonné Akkermans.

Vlak voor Koningsdag vindt traditioneel de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Dit ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Inwoners die zich in Eijsden-Margraten verdienstelijk hebben gemaakt, werden door de burgemeester gedecoreerd. De lintjes werden uitgereikt aan:
   
1. Pastoor Storcken, Eckelrade
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
“Onvoorwaardelijke inzet voor de samenleving en medemens”

Pastoor Storcken is een bruggenbouwer pur sang. Hij maakt zich sterk voor de minderbedeelden in onze maatschappij, zowel in onze gemeente als op landelijk niveau. Pastoor Storcken begon als lid van de Sociëteit voor Afrikaanse missie (SMA). Hier was hij meer dan tien jaar missionaris in Marokko. Samen met de lokale bevolking droeg hij zorg voor zelfvoorziening in de eerste levensbehoeften. Eenmaal terug in Nederland was hij jarenlang Provinciaal Overste van de SMA in Nederland. Hij stond onder andere aan de wieg van het Afrikamuseum in Cadier en Keer. Door zijn bevlogenheid wees Bisschop Wiertz hem destijds aan als bisschoppelijk vicaris voor missiezaken van het Bisdom Roermond. Zijn aandacht voor de Sinti-gemeenschap is een rode draad in zijn leven. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van het Landelijk Pastoraat woonwagenbewoners.
Pastoor Storcken is momenteel pastoor van de parochies in Eckelrade en Gronsveld. Voorheen was hij ook waarnemend pastoor van de Parochie te Rijckholt. Hij heeft buitengewone verdiensten op het behoud van het cultureel erfgoed in Gronsveld en een bijzondere betrokkenheid voor het historisch erfgoed. Sinds kort is pastoor Storcken lid van de Raad van Toezicht van het Keerderberg zorgcentrum.


2. Erwin Debie, Noorbeek
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
“ Een bestuurlijk verbinder voor de gemeenschap en met passie voor muziek”

Al meer dan twintig jaar is de heer Debie gedreven bestuurder bij vele verenigingen in de gemeente Eijsden-Margraten. Zo bekleedde hij bij Harmonie Berggalm te Noorbeek verschillende bestuurlijke functies. Als vrijwilliger voor de jeugdopleiding van de harmonie haalde hij onder andere jeugdleden binnen en onderhield hij contact met ouders. Het meerdaagse uitstapje voor de jeugd organiseerde hij bevlogen met veel creativiteit. Momenteel is hij ruim tien jaar secretaris van de harmonie.
In de parochie Sint Brigida is Debie al jarenlang voorzitter van het Liturgisch beraad. Hij maakt hier onder andere de planning voor diverse werkgroepen, neemt deel aan het pastoraal overleg en werkt aan de federatievorming van andere parochies binnen onze gemeente. Daarnaast is hij secretaris en penningmeester van de Stichting Orgelconcerten en de Contactraad binnen de kern Noorbeek.
In het verleden was hij penningmeester bij Stichting Jeugdvereniging en Jongerenwerk Pandores, carnavalsvereniging De Hévers en het CDA (afdeling Margraten). Debie besteedt een bovengemiddeld aantal uren aan vrijwilligerswerk, in het bijzonder in de kern Noorbeek.

3. Jos Rompelberg, Eijsden
“Een sportieve bestuurder met liefde voor sport en muziek”.

De heer Rompelberg is ruim vijfentwintig jaar penningmeester en secretaris bij diverse verenigingen, voornamelijk op cultureel gebied. Hij startte als spelend lid bij de Koninklijke Harmonie Sainte Cecile en is hier tevens bestuurslid en penningmeester. Ook is hij bestuurslid en penningmeester bij de stichting Cultureel Centrum. Hier organiseert Rompelberg verscheidene evenementen en is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer. Hij was één van de kartrekkers bij de verbouwing van het cultureel centrum.
Bij Tennisvereniging Eijsden is Rompelberg niet alleen spelend lid, maar houdt hij als penningmeester de club ook financieel gezond. Vanuit zijn bestuursfunctie bij de tennisclub is Rompelberg gekozen tot bestuurslid en penningmeester bij de Stichting Sportexploitatie Eijsden.

4. Michel Huls, Margraten
“Actief vrijwilliger en bestuurslid met liefde voor wielersport en veiligheid”

Al vele jaren is de heer Huls vrijwilliger en bestuurslid bij Toerclub Het VIiegend Wiel. Jarenlang was hij secretaris bij deze club. Momenteel controleert hij de veiligheid van de 1300 kilometers van het Fietsroutenetwerk in Zuid-Limburg. Vanuit deze functie is hij vrijwilliger bij het Routepunt Zuid-Limburg, een vereniging in samenwerking met VVV-Zuid-Limburg. Samen met andere vrijwilligers is Huls verantwoordelijk voor onder andere de fietsbordjes langs de wegen, de infopanelen en de bewegwijzering. Bij gevaarlijke zaken op fietspaden zorgt hij voor herstel of meldt dit bij de coördinator. Veiligheid van de fietsers is voor Huls belangrijk en hij neemt zijn vrijwilligerswerk daarom erg serieus.

5. Jean Debeij, Margraten
“Vrijwilliger en wielersport is zijn leven”.

Bijna dertig jaar was de heer Debeij voorzitter en bestuurslid van Toerclub Het Vliegend Wiel. Hij was een zeer betrokken voorzitter. Naast zijn dagelijks werk als voorzitter vervulde hij ook vele andere vrijwilligersactiviteiten op het gebied van de wielersport, zoals de organisatie van routecontroles en het contact met instanties en de gemeente. Daarnaast is hij actief vrijwilliger bij het Routepunt Zuid-Limburg en neemt de onderhoudscontroles van de auto- en fietsroutes voor zijn rekening. Debeij is medegrondlegger van de unieke mountainbikestructuur in Zuid-Limburg. Nog steeds controleert hij hiervan maandelijks de routes. Ook nam Debeij het initiatief in de samenwerking tussen diverse mountainbikeclubs in Zuid-Limburg. Dit leidde tot de oprichting van de Stichting Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg. Hier fungeert Debeij als secretaris. Kortom, een bevlogen vrijwilliger op het gebied van de wieler- mountainbikesport.

6. Lewi Bernards, Gronsveld
“Actief bestuurlijk schutter met passie voor medemens”

De heer Bernards is al meer dan vijftig jaar actief bij Schutterij Sint Sebastianus, onder andere als secretaris- penningmeester. Hij digitaliseerde de administratie bij deze grote schutterij met ongeveer 1400 leden. Daarnaast beheert Bernards de materialen, zoals vlaggen, instrumenten, geweren en accessoires. Bij ziekte of overlijden binnen de schutterij zorgt hij voor een attentie voor deze persoon of nabestaande. Verder verricht hij vanuit de schutterij diverse vrijwilligerstaken bij processies.
Bernards is zeer betrokken als OR-lid en voorzitter. In zijn vrije tijd gebruikt hij menig uur om het werkgenot van zijn collega’s te doen slagen. In het verleden was hij bestuurslid en lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Woningbeheer Eijsden.

7. Anita Hamers-Houben, Eckelrade
“Vrijwilliger met liefde voor de medemens”

Mevrouw Hamers-Houben zet zich in voor de medemens, vooral voor de minderbedeelden in onze maatschappij. Al meer dan twintig jaar is zij vrijwilliger bij vele verenigingen, in het bijzonder in de kern Eckelrade. Als bestuurslid bij harmonie Diligentia verzorgt zij het beheer en onderhoud van de harmoniezaal en is zij betrokken bij diverse activiteiten. Zij beheert de ledenuniformen en is zeer toegewijd aan de jeugdopleiding. Hamers-Houben heeft een zwak voor kinderen. Zo is zij ruim twintig jaar voorzitter van het Kindercomité in Eckelrade. Samen met andere vrijwilligers organiseert zij een breed scala aan activiteiten.
Hamers-Houben is vrijwilliger bij de kerk en zorgt bij alle gelegenheden voor de aankleding van bloemen en de bloemversieringen. Als actief lid van vrouwenvereniging EVA fungeert zij als vraagbaak en verricht hand- en spandiensten. Zij zet zich in voor mensen met problemen. Ze helpt bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met de opvang van haar kinderen en assisteert bij de opknap van een kamer van een kwetsbare jongen.

8. Math Elissen, Noorbeek
“Veelzijdig actief voor muziek – sport – geloof”

Op jonge leeftijd begon de heer Elissen met vrijwilligerswerk bij Harmonie Berggalm. In eerste instantie als spelend lid, maar al snel als voorzitter van de muziekcommissie. Elissen verrichtte diverse bestuurlijke functies binnen de harmonie. Momenteel is hij bestuurslid en verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het programma.
Met veel passie en plezier is hij bij voetbalclub SNC ’14 al meer dan vijfentwintig jaar jeugdleider. Ook op andere vlakken zet hij zich vrijwillig in voor de voetbalclub. Zo beheert hij het sportcomplex, werkt hij in de kantine en organiseert jeugdtoernooien.
Naast bovenstaande werkzaamheden is hij al meerdere jaren voorzitter van het catechetisch beraad van de Parochie H. Brigida. In het verleden was Elissen de stuwende kracht achter het restauratiecomité en zorgde voor de financiële middelen om deze restauratie te realiseren.

9. Rob Gorissen, Cadier & Keer
“Muzikaal, sportief en actief voor gemeenschap en geloof”

De heer Gorissen voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk voor de financiën van diverse verenigingen binnen de kern Cadier en Keer. Als penningmeester bij Tennisclub Bakkerbosch zorgde hij ruim twintig jaar lang voor een financieel gezonde club met een groeiend ledenaantal. Bij Stichting ’t Keerhoes, waar ongeveer twintig verenigingen gebruikmaken van het gemeenschapshuis, is hij penningmeester. Door zijn accurate boekhouding weet Gorissen alles tot in de puntjes bij te houden. Bij diverse evenementen vervult hij een belangrijke rol en verricht allerlei hand- en spandiensten bij de verbouwing van het gemeenschapshuis.
Met passie voor muziek is Gorissen niet alleen lid van het zangkoor van de Parochie H. Kruisverheffing, maar ook penningmeester op vrijwillige basis.

10. Annie Schreurs-Franssen, Eijsden
“Wielersport is haar passie en leven”

Mevrouw Schreurs-Franssen staat bekend om haar grote passie voor de wielersport in zijn totaliteit en haar betrokkenheid bij de jeugd. In het verleden organiseerde zij mede de jeugdwedstrijden de Hel van het Mergelland en het Kasseien Criterium te Eijsden. De organisatie van de Dikke banden race, die tijdens de Hel van het Mergelland plaatsvindt, lag volledig in handen van Schreurs-Franssen. Ook was zij de kartrekker van het bekende Kasseien Criterium in Eijsden. Niet alleen maken jeugdige wielrenners tijdens deze wielerwedstrijd kennis met de sport, maar het laat ze ook op een verantwoorde en veilige manier de sport uitoefenen. Haar initiatief om een avondcriterium voor de jeugd te organiseren werd een groot succes én was het eerste avondcriterium voor de jeugd in Nederland. Naar aanleiding hiervan is de Stichting Wieler Comité Eijsden opgericht.
Het hele jaar is Schreurs-Franssen bezig met haar grote hobby. Van de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) District Limburg heeft Schreurs-Franssen in 2016 de Gouden KNWU spel mogen ontvangen voor haar verdiensten in de wielersport.