Kompas voor een juiste koers!

Verkenners brengen wensen van de politieke partijen Eijsden-Margraten in kaart


Op dinsdag 3 april 2018 hebben de lijsttrekkers van de 6 politieke partijen, de heren Ad de Kroon (voormalig algemeen directeur van de Provincie Limburg) en Ben van Essen (voormalig voorzitter Vereniging Kleine Kernen Limburg) aangesteld als verkenners.

De verkenners brengen de contouren van een breed gedragen raadsprogramma in beeld. Hiertoe benoemen zij de topprioriteiten van de komende vier jaar. Het raadsprogramma vormt de basis voor de afspraken in de coalitie. Zij verkennen de kansen voor een coalitie met een  zo breed mogelijk draagvlak. Hierbij brengen ze ook mogelijke blokkades dan wel breekpunten in kaart. De verkenners rapporteren hun bevindingen binnen 14 dagen na opdrachtverstrekking.


Brede politieke samenwerking
Op 23 maart spraken de zes fractievoorzitters al uit zich samen sterk te maken voor een zo breed mogelijke politieke samenwerking en het doorlopen van een open proces. Als eerste stap in het formatieproces van de nieuwe gemeenteraad van Eijsden-Margraten stelden de zes fractievoorzitters voor om twee verkenners in te zetten.


Voor meer informatie: Jos Custers joscusters@eijsden-margraten.nl
Telefoon 06 5430 6406.