Evenement organiseren

Aanvraag plaatsen reclameborden

In de Algemene plaatselijke verordening staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Drank schenken

Drank schenken bij een evenement

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning aanvragen of melding doen

Materialen lenen van de gemeente

Materialen voor een evenement lenen bij de gemeente