Niet eens met de aanslag

Bent u het niet eens bent met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet altijd schriftelijk en binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. U kunt op de volgende manier een bezwaar indienen:

In uw brief moet het volgende staan:

  • naam, adres, woonplaats en handtekening
  • de reden(en) van bezwaar: u moet dus aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgesteldeĀ WOZ-waarde of met de hoogte van de vastgestelde belastingaanslag
  • belastingsoort (of beschikking), belastingjaar en aanslagnummer

Het is niet nodig om het taxatierapport mee te sturen.

U kunt uw brief sturen naar:
BsGW
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Reactie op uw bezwaar

De BsGW moet op uw brief reageren in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Dit geldt niet voor bezwaarschriften die tussen 20 november en 31 december zijn ingediend.

In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de BsGW, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nu toch betalen?

Ook als u het niet eens bent met de aanslag en daartegen bezwaar hebt aangetekend, moet u de belasting betalen. Als na behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat uw bezwaar gegrond is, krijgt u het te veel betaalde bedrag automatisch terug.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten