Glasvezel netwerk bedrijventerreinen

Breedband internet bedrijventerreinen Eijsden-Margraten


Voor bedrijven is / wordt het gebruik van breedband internet van steeds groter belang. Bedrijven maken steeds meer gebruik van onder andere clouddiensten, beveiligingssystemen via internet, verantwoorden van productie bij agrarische bedrijven, wifi bij recreatieve bedrijven, enzovoort. Ondernemers klagen al geruime tijd over het ontbreken van een vrij toegankelijk breedband internet netwerk op de drie bedrijventerreinen (Aan de Fremme, Zoerbeemden en Gronsveld). De klachten van de ondernemers alsmede de ambitie in onze Strategische visie 2022 ‘Vernieuwen door Verbinden’ zijn de reden geweest voor de gemeenteraad om een initiatief voorstel omtrent dit onderwerp in te dienen. Het initiatief voorstel houdt in dat de gemeente een actieve rol moet vervullen om te komen tot een vrij toegankelijk breedbandnetwerk op de drie bedrijventerreinen.

Infoavond Eijsden-Margraten-5


De Strategische Visie


Onze visie onderstreept o.a. het volgende;
Ambitie 5, “Ondernemingszin schept ruimte voor welvaart en welzijn”. De traditie van ondernemerschap heeft geleid tot een cultuur van ondernemingszin. Wij haken aan waar dat nodig is en ontwikkelen initiatieven. Deze dadendrang zal de komende jaren nodig zijn. De gemeente geeft ruimte en steun. Het MKB is de motor van onze gemeente. De bestaande bedrijventerreinen zijn een broedplaats voor het MKB in onze gemeente en mogelijk kan revitalisering een optie zijn.

Verder onderstrepen we als gemeente dat we gevoeliger moeten worden voor maatschappelijke trends. Hierbij moeten we inspelen op de snelle ontwikkelingen van het digitale tijdperk. Onze economie gaat meer in de richting van duurzaamheid en zal moeten transformeren van sterke groei, naar nieuwe, betere producten die “slimmer” gemaakt worden. Gaat het om digitale bereikbaarheid dan is het zaak de ICT-infrastructuur verder te optimaliseren en om toekomstbestendig te zijn.

Een toekomst bestendig breedbandnetwerk op bedrijventerreinen is een trend die in 2017 zeker niet kan en mag ontbreken. Het stelt ondernemers op de bedrijventerreinen in de gelegenheid om deel te nemen aan het digitale tijdperk. Bij de realisatie van een glasvezel netwerk op de bedrijventerreinen is dan ook een actieve rol voor de gemeente weggelegd.

Proces en planning


De telecommarkt is een geprivatiseerde markt. Als overheid kunnen we daarom niet ‘zomaar’ ingrijpen in deze markt omdat er snel sprake is van staatssteun. Vandaar dat wij in dit project enkel een actieve rol vervullen om het project gerealiseerd te krijgen. Concreet houdt dit in dat we  het voorwerk doen zodat marktpartijen kunnen bepalen of zij het project als positieve business case kunnen uitvoeren. Een aantal zaken die we reeds onderzocht hebben zijn;
- Inventarisatie van bestaande netwerken;
- Calculatie op hoofdlijnen voor uitbreiding van het netwerk;
- Inzichtelijk maken van het aantal mogelijk aan te sluiten bedrijven.

Aansluitend aan het inventariseren van bovenstaande gegevens zullen marktpartijen benaderd worden. De marktpartijen kunnen aangeven of het voor hun interessant is, en onder welke voorwaarden, zij kunnen over gaan tot het realiseren van een netwerk. Dit is met name afhankelijk van de kosten en het aantal geïnteresseerden die een aansluiting willen. Aan de hand van deze gegevens kunnen marktpartijen bepalen of zij een positieve business case kunnen realiseren.

In januari 2018 proberen wij inzichtelijk te hebben welke marktpartij interesse heeft. Op 18 januari zullen we een informatieavond houden over de concrete uitrol van het netwerk. Vervolgens kan een marktpartij starten met de vraagbundeling.

Voor de informatieavond ontvangen de bedrijven een separate schriftelijke uitnodiging.

Heeft u nog vragen?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren via het telefoonnummer: 043 458 8488 of via mail: info.ez@eijsden-margraten.nl met als onderwerp ‘Glasvezel netwerk bedrijventerreinen’.

Presentatie ondernemers Eijsden-Margraten 18-01-2018 (PDF, 1.7 MB)

Interesse in snel internet op bedrijventerreinen Eijsden-Margraten

Formulier interesse internet (PDF, 208.6 kB)

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Maandag: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (tijdelijk gesloten)

Receptie KCC Margraten