Glasvezel netwerk bedrijventerreinen

Breedband internet bedrijventerreinen Eijsden-Margraten


Voor bedrijven is / wordt het gebruik van breedband internet van steeds groter belang. Bedrijven maken steeds meer gebruik van onder andere clouddiensten, beveiligingssystemen via internet, verantwoorden van productie bij agrarische bedrijven, wifi bij recreatieve bedrijven, enzovoort. Ondernemers klagen al geruime tijd over het ontbreken van een vrij toegankelijk breedband internet netwerk op de drie bedrijventerreinen (Aan de Fremme, Zoerbeemden en Gronsveld). De klachten van de ondernemers alsmede de ambitie in onze Strategische visie 2022 ‘Vernieuwen door Verbinden’ zijn de reden geweest voor de gemeenteraad om een initiatief voorstel omtrent dit onderwerp in te dienen. Het initiatief voorstel houdt in dat de gemeente een actieve rol moet vervullen om te komen tot een vrij toegankelijk breedbandnetwerk op de drie bedrijventerreinen.

Infoavond Eijsden-Margraten-5


De Strategische Visie


Onze visie onderstreept o.a. het volgende;
Ambitie 5, “Ondernemingszin schept ruimte voor welvaart en welzijn”. De traditie van ondernemerschap heeft geleid tot een cultuur van ondernemingszin. Wij haken aan waar dat nodig is en ontwikkelen initiatieven. Deze dadendrang zal de komende jaren nodig zijn. De gemeente geeft ruimte en steun. Het MKB is de motor van onze gemeente. De bestaande bedrijventerreinen zijn een broedplaats voor het MKB in onze gemeente en mogelijk kan revitalisering een optie zijn.

Verder onderstrepen we als gemeente dat we gevoeliger moeten worden voor maatschappelijke trends. Hierbij moeten we inspelen op de snelle ontwikkelingen van het digitale tijdperk. Onze economie gaat meer in de richting van duurzaamheid en zal moeten transformeren van sterke groei, naar nieuwe, betere producten die “slimmer” gemaakt worden. Gaat het om digitale bereikbaarheid dan is het zaak de ICT-infrastructuur verder te optimaliseren en om toekomstbestendig te zijn.

Een toekomst bestendig breedbandnetwerk op bedrijventerreinen is een trend die in 2017 zeker niet kan en mag ontbreken. Het stelt ondernemers op de bedrijventerreinen in de gelegenheid om deel te nemen aan het digitale tijdperk. Bij de realisatie van een glasvezel netwerk op de bedrijventerreinen is dan ook een actieve rol voor de gemeente weggelegd.

Proces en planning


De telecommarkt is een geprivatiseerde markt. Als overheid kunnen we daarom niet ‘zomaar’ ingrijpen in deze markt omdat er snel sprake is van staatssteun. Vandaar dat wij als gemeente in dit project enkel een actieve rol vervullen om het project gerealiseerd te krijgen. Concreet houdt dit in dat we  het voorwerk doen zodat marktpartijen kunnen bepalen of zij het project als positieve business case kunnen uitvoeren. Een aantal zaken zijn hierin belangrijk;

- Inventarisatie van bestaande netwerken;
- Calculatie voor uitbreiding van het netwer/aanleg glasvezel netwerk;
- Inzichtelijk maken van het aantal mogelijk aan te sluiten bedrijven.
- Interessepeiling bij ondernemers (vraagbundeling).

Op 18 januari 2018 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden om de ondernemers van de drie bedrijventerreinen te informeren over het project en tevens de interesse voor de aanleg van een glasvezel netwerk te peilen (zie onderstaande presentatie). Tijdens de presentatie bleek dat met name de hoge maandelijkse abonnementskosten een struikelblok zijn voor ondernemers. Tijdens de bijeenkomst hebben ondernemer aangegeven over het algemeen tevreden te zijn over het VodafoneZiggo netwerk. Wel is gevraagd of het VodafoneZiggo kan worden uitgebreid en of het netwerk ‘sneller’ kan worden.


Inmiddels is met diverse marktpartijen overleg gevoerd over de mogelijkheden voor zowel de aanleg van een glasvezelnetwerk alsmede de uitbreiding van het Coax VodafoneZiggo netwerk. Er is gebleken dat voor partijen het niet haalbaar is om een positieve business case te realiseren.


Inmiddels heeft zich een marktpartij (Easyfiber) gemeld die op eigen initiatief op bedrijventerrein Aan de Fremme een vraagbundeling is gestart. Deze vraagbundeling loopt tot eind september 2018. Mocht u een bedrijf op bedrijventerrein Aan de Fremme hebben en interesse hebben in een glasvezelaansluiting kijk dan op http://easyfiber.nl/ Hoe meer interesse / aanmeldingen hoe groter de kans dat het project door gaat.

Heeft u nog vragen?


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider de heer P. Knooren via het telefoonnummer: 043 458 8488 of via mail: info.ez@eijsden-margraten.nl met als onderwerp ‘Glasvezel netwerk bedrijventerreinen’.

Presentatie ondernemers Eijsden-Margraten 18-01-2018 (PDF, 1.7 MB)

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Vandaag: 9.00 - 12.00 uur
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten