Kap- en aanplant het Hoogbos rondom kasteel Mheer

Het bos gelegen rondom het landgoed van kasteel Mheer, maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Noorbeemden & Hoogbos, een Europees beschermd natuurgebied en is particulier eigendom. In het Hoogbos komt goed ontwikkeld eiken-haagbeukenbos voor, maar ook veel zieke fijnsparren.

Aangetaste bomen
In bepaalde delen van het Hoogbos staat het vol met fijnspar, aangetast door de letterzetter.  De letterzetter is een bastkever die, door gangen te graven en eitjes te leggen, onder de bast van de boom de fijnsparren aantast. De fijnsparren zijn daardoor ziek of reeds afgestorven. Om te voorkomen dat de letterzetter zich naar de omgeving verspreid worden de fijnsparren op korte termijn gekapt.

Kappen van bomen
De kapwerkzaamheden en afvoer van het hout starten op maandag 23 september 2019. De kap van de fijnsparren en de afvoer van het hout gaat circa 6 weken in beslag nemen (afhankelijk van de weersomstandigheden). Na de kap wordt het hout via de Steegstraat afgevoerd. Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland voert dewerkzaamheden uit.

Nieuwe bomen
Na de kap van de fijnsparren wordt het bos opnieuw aangeplant met loofbomen, aangevuld met naaldbomen. Het grootste deel wordt ontwikkeld tot kwalitatief hoogwaardig eiken-haagbeukenbos. Een klein deel van het gebied is vanwege de bodemgesteldheid niet geschikt voor de ontwikkeling van eiken-haagbeukenbos. Op deze locatie worden naaldhoutsoorten zoals douglas en zilverspar ingeplant. De plantwerkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd in het najaar van 2020. In totaal wordt circa 6 hectare bos aangepakt.

Inloopavond
Voor omwonenden en geïnteresseerden organiseert Bosgroep Zuid Nederland op woensdag 25 september 2019 vanaf 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond in de kantine van het bijgebouw van kasteel Mheer, aan de Dorpsstraat 6 te Mheer. Tijdens deze inloopavond bent u van harte welkom om de kaarten met werkzaamheden en maatregelen te bekijken. Tevens zijn op deze avond de medewerkers van Bosgroep Zuid Nederland en, namens de eigenaar van landgoed kasteel Mheer, de heer Edu de Loë aanwezig om uw vragen te beantwoorden over de geplande werkzaamheden in het Hoogbos.

Na de plantwerkzaamheden zal de kwaliteit van het bos toenemen. U kunt dan nog meer genieten van dit waardevolle hellingbos!

Het doel van dit project is om natuurkwaliteit binnen het Natura 2000-gebied Noorbeemden & Hoogbos te vergroten, en de provinciale en Europese natuurdoelen te bereiken. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met beschermde natuurwaarden en wordt gewerkt volgens de gedragscode bosbeheer. Het project wordt gesubsidieerd door en uitgevoerd in afstemming met de provincie Limburg.
 

Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen mevrouw Karin van Steenwijk-Bolle, projectleider bij Bosgroep Zuid Nederland via k.vansteenwijkbolle@bosgroepzuid.nl.