Eijsden-Margraten koestert het groen

Eijsden-Margraten koestert het groen: vergroeningsregelingen

75 jaar Liberation als startpunt voor aanplant 8301 bomen

Huisweides met (hoogstam) fruitbomen en groene voortuinen zijn in Eijsden-Margraten niet meer vanzelfsprekend, terwijl ze ooit zo kenmerkend waren voor het landschap. Niet alleen tussen de akkers maar ook in en rond de 15 dorpskernen verdwijnt langzaam het groen. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Regenwater kan niet weg, bijen en vlinders sterven uit en mensen ervaren minder rust. Daarom start de gemeente samen met stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) meerdere kleinschalige vergroeningprojecten. Niet alleen op gemeentelijk eigendom, maar ook op de grond van inwoners zelf.

U kunt ons helpen
Naast het aanplanten van bijvoorbeeld hagen en hoogstamboomgaarden op gemeentelijk eigendom, biedt Eijsden-Margraten haar inwoners aan om met flinke korting inheemse, bij- en vlindervriendelijk bomen en planten te kopen. Om zelf te planten en te onderhouden. “We vragen onze inwoners het inheemse groen weer te koesteren en in feite te adopteren, zodat het landschap behouden blijft voor volgende generaties. We kiezen symbolisch voor het aantal 8301, verwijzend naar hetzelfde aantal geadopteerde graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. We streven ernaar 8301 bomen te planten in de komende jaren, middels verschillende projecten. 75 jaar Liberation vormt een mooi startmoment”, aldus wethouder Jacobs.

Doet u mee?
We willen niet zomaar overal planten, maar de aanplant bevorderen op plekken waar de bijdrage het meest wenselijk is om ons landschap en de woonkernen groen te houden. Veel voortuinen in de dorpen Cadier en Keer, Margraten en Eijsden zijn minder groen. Wij willen graag inwoners stimuleren hun voortuin te vergroenen en minder verstening toe te passen. Meer beplanting zorgt voor een gezondere en prettiger leefomgeving. Bovendien draagt groen bij aan de opvang en verwerking van hemelwater. Heeft u een (huis)weide grenzend aan een van onze woonkernen of wilt u uw voortuin vergroenen en woont u in Eijsden, Margraten of Cadier en Keer dan kunt u nu aan de slag.  

Milieubewust en zeer voordelig uw tuin inrichten
Het werkt eenvoudig. Via onderstaande link vindt u meer informatie over de twee regelingen: “ aanplantregeling hoogstam” en “ ontstening en vergroeningsmaatregelen voortuinen” en kunt u een bestelling plaatsen. U kiest uit vaste planten, heesters en bomen die passen bij ons landschap en dus ook goed groeien in onze bijzonder vruchtbare bodem. IKL heeft selectie gemaakt om te waarborgen dat we kiezen voor behoud van inheemse planten en diersoorten. Na uw bestelling en betaling krijgt u een bevestiging van de kwekerij en kunt u de planten gaan ophalen en aan de slag. En dit alles met flinke korting!

Eijsden-Margraten koestert het groen met vergroeningsregelingen