Verantwoord op weg

Participatietraject ‘Verantwoord op weg in het Heuvelland’ 
Het Heuvelland nodigt ons uit om te wandelen, te sporten, vakantie te vieren, te wonen en te werken. We waarderen het landschap en we willen ervan blijven genieten. We zijn trots op ons bijzonder stukje buitenland in eigen land. En toch … soms ‘vliegen’ we uit de bocht en is het op sommige dagen en sommige plekken best druk en gaan verschillende groepen gebruikers elkaar irriteren. De roep voor een totaalaanpak van leefbaarheid, milieu en economische vitaliteit wordt luider. Hoe zorgen we ervoor dat het bonte pallet van gebruikers, zoals fietsers, motorrijders en automobilisten, maar ook bijvoorbeeld wandelaars, mountainbikers en ruiters, rekening houdt met elkaar en verantwoord op weg gaat?

Om te komen tot gedragen maatregelen voor de aanpak van de eventueel ervaren verkeersoverlast hebben in februari 2021 in totaal 569 inwoners, dagrecreanten, ondernemers, en belangenorganisatie een enquête ingevuld. In april en mei 2021 zijn digitale werkgroepen en een online panel aan de slag.

Aanpak om te komen tot gedragen maatregelen
De werkgroepen en het online panel helpen mee in de te maken keuzes voor een maatregelenpakket. Dit pakket is onderdeel van een advies aan de gemeenteraden van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. De gemeenteraden nemen uiteindelijk een besluit welke maatregelen nog in 2021 en vervolgens in komende jaren uitgevoerd worden.  Het te nemen besluit staat voor juli op de planning.
De werkgroepen en het online panel blijven ook na juli actief betrokken bij ‘Verantwoord op weg’. Het project wil de deelnemers blijven informeren over de voortgang en de resultaten met elkaar bespreken.

Meer weten? 
Kijk op www.zuidlimburgbereikbaar.nl/heuvelland

U kunt zich ook aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief.

De projectorganisatie van Verantwoord op weg laat zich ondersteunen door het Zuid-Limburg Bereikbaar. Dit programmabureau zet zich in voor bereikbaarheid, efficiënter autogebruik en duurzame mobiliteit voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio.

Vragen?
Mail naar verantwoordopweg@zuid-limburg-bereikbaar.nl