Vergroenen van tuinen


Meer klimaatvriendelijke tuinen in Eijsden-Margraten; daar zet de gemeente het komende jaar op in.

Wat is een klimaatvriendelijke tuin?
Afgelopen zomer kreeg de Limburgse natuur een flinke klap te verwerken door langdurige droogte. Daar willen we in de toekomst wat aan doen. Door eenvoudige maatregelen in onze eigen tuinen te nemen, voorkomen we watertekorten, maar ook wateroverschotten. Hoe meer inwoners meedoen, hoe beter!

Hoe kunnen inwoners zich inzetten?
Door tegels in je voor- en achtertuin te vervangen door gras of kiezels neemt de ondergrond het regenwater sneller en beter op. Je verkleint zo de kans op wateroverlast. Koppel ook het regenwater van het riool af. Dan stroomt het water niet direct naar het riool, maar wordt het afgevoerd naar een plek in je tuin, een regenton of een ander alternatief. Het water dat je opslaat, kun je vervolgens goed gebruiken in droge zomerse perioden, iets wat extra goed is voor je portemonnee. Wie wil dat nou niet?

Welke extra voordeel biedt het vervangen van asfalt?
Asfalt reageert op weersveranderingen. In de zomer kan asfalt een temperatuur van wel 50 graden Celsius bereiken. Daarmee blijft warmte dus langer in en rondom je huis hangen. Door asfalt in je voor- en achtertuin te vervangen, blijft je huis koeler. Kortom: een mooie groene én klimaatvriendelijke tuin ligt binnen handbereik!