Leefgebied voor geelbuikvuurpadden verbeterd


De Dorrenweg te Cadier en Keer is een belangrijke verkeersader en leefgebied voor tal van bijzondere diersoorten die voor Nederland uniek zijn. De prachtige maar soms slecht toegankelijke veldwegen langs de uitlopers van het Savelsbos zijn niet alleen voor wandelaars een buitengewoon stukje. Een van de bijzondere dieren die hier voorkomt is de geelbuikvuurpad.

Deze kleine padjes, gekenmerkt door hun fel gele buikjes, houden van regenplassen en karresporen. Voor de wandelaar, fietser en bestemmingsverkeer is dit wel eens vervelend, zo’n modderig pad met diepe geulen. Daarom werken terreinbeheerders nu samen om de juiste balans te vinden tussen, natuurwaarde, natuurbeleving, gebruiksvriendelijkheid en de versterking van de natuurwaarde en het leefgebied van de geelbuikvuurpad.

Voortplantingsplekken
Om de poelen in de weg te behouden, zijn met de lancering van de Wolfskop wandelroute al enkele paden door graslanden van Staatsbosbeheer geleid. Op die manier behoud de wandelaar droge voeten en de geelbuikvuurpad zijn voortplantingswateren. Na de recente werkzaamheden om de veldweg weer begaanbaar te maken voor bestemmingsverkeer,  is een andere oplossing bedacht. Om de aanwezigheid van voldoende voortplantingsplekken voor de geelbuikvuurpad te garanderen zijn op vijf plekken betonnen drinkbakken ingegraven naast de opgeknapte veldweg. Na een regenbui vullen deze bakken zich vanzelf met water. De bakken zijn voorzien van een afvoer. Na de zomer wordt deze open gezet en in het late voorjaar, op het moment dat geelbuikvuurpadden zich elders ophouden, weer dicht. Hiermee worden natuurlijke voortplantingswateren nagebootst. In de directe omgeving van de bakken worden met steenhopen schuil- en overwinteringsplaatsen gecreëerd.

Samenwerken
De keten van nieuwe bakken bevindt zich tussen het Savelsbos en de Bemelerberg, twee natuurgebieden die beiden het Europees predicaat Natura2000 gebied dragen en een belangrijk onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland. Door samen te werken met Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg en de provincie behouden de veldwegen hun functionaliteit en versterken we een buitengewone (wandel)route tussen deze gebieden voor mens én dier.

Let tijdens uw wandeling over de Dorrenweg goed op, de kans is groot dat u oog in oog komt met de fraaie geelbuikvuurpad. Wellicht krijgt u dan een beetje modder aan u schoenen, maar u krijgt er ook een fraaie natuurbeleving als beloning voor terug.

Op dinsdag 10 september 2019 heeft wethouder Gerry Jacobs tientallen geelbuikvuurpadden in de Banholtergrubbe in Banholt uitgezet. Dat deed hij samen met gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg en bestuurder Arnold Janssen van het Waterschap Limburg. Door het loslaten van de padden willen zij de soort, die bijna uitgestorven is, nieuw leven inblazen.

Wethouder Gerrry Jacobs bij het uitzetten van de geelbuikvuurpadden