Raadsadviseur Bestuurlijke vernieuwing / Burgerparticipatie

Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. In de vijftien kernen en twintig buurtschappen leven ruim 25.000 inwoners die samen zorgen voor een rijkdom aan tradities, cultuur, vernieuwing en ondernemerschap. Kenmerken zijn de Euregionale grensligging, het unieke Zuid-Limburgse heuvellandschap en de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

In het Raadsprogramma 2018-2022 heeft de gemeenteraad een stevige ambitie geformuleerd voor deze bestuursperiode. O.a. “burgerparticipatie” en ‘bestuurlijke en organisatorische vernieuwing” zijn tot speerpunt benoemd. Gedurende anderhalf jaar zijn raadsadviseurs werkzaam geweest op het gebied van deze twee onderwerpen.

De nadere invulling en uitwerking van deze twee speerpunten is nu aan de orde. Dit geschiedt vanuit de griffie, die daarvoor uitgebreid dient te worden.

Daarvoor zijn we op zoek naar een:

Raadsadviseur Bestuurlijke vernieuwing / Burgerparticipatie (m/v)

voor 0,8 fte per week voor de duur van 2 jaren

Doel van de functie onderdeel Burgerparticipatie

Van de Raadsadviseur burgerparticipatie wordt – in een nauw samenspel met de Raad - een initiërende en vernieuwende rol verwacht om burgerparticipatie concreet te maken. De raad heeft een visie en kader vastgesteld dat nu concreet vertaald moet worden. Tevens zijn voorstellen vanuit de bevolking aangedragen, die in een groeiproces vertaald moeten worden. Kenmerkend voor dit groeiproces is dat er ruimte is om te experimenteren.

 Concrete resultaatgebieden:

  • Uitvoeren en initiëren van experimenten op het gebied van burgerparticipatie

 Doel van de functie van Raadsadviseur Bestuurlijke en organisatorische vernieuwing

Zowel de Raad, het College als de organisatie willen de komende periode doorpakken in het versterken van het bestuurlijk-ambtelijk-samenspel. Daarvoor moeten duidelijke en nieuwe afspraken komen tussen het bestuur en de organisatie rondom verantwoordelijkheden, verwachte rollen, rolvastheid en de wijze waarop samengewerkt zal worden. Doel van het organisatie ontwikkelingsprogramma is een (bestuurlijke en ambtelijke) gemeentelijke organisatie die efficiënt en effectief resultaten van voldoende kwaliteit realiseert en de gemeente doet kennen als resultaatgericht en ondernemend.

Van de Raadsadviseur bestuurlijke en organisatorische vernieuwing wordt – in een nauw samenspel met de Raad - een initiërende en vernieuwende rol verwacht om een ontwikkelprogramma voor de Raad op te stellen en een besturingsfilosofie te formuleren die leidt tot een vernieuwende bestuursstijl in samenwerking met het College en de ambtelijke organisatie.

Concrete resultaatgebieden:

  • Opstellen van een ontwikkelprogramma dualisme voor de Raad en het door-ontwikkelen van de ambtelijke ondersteuning hierin;
  • In samenwerking met het College en de ambtelijke organisatie de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen onderling afstemmen;

 Plaats in de organisatie

Als raadsadviseur ga je aan de slag bij de griffie. De griffie werkt exclusief voor de Raad en is een ‘spin in het web’ en schakel tussen onder andere de Raad, het College van B&W, de ambtelijke organisatie, bedrijfsleven en inwoners.

De griffie bestaat nu uit de griffier en plaatsvervangend griffier/Raadsadviseur. Uitbreiding vindt plaats met een (parttime) Raadsadviseur die het een uitdaging vindt om de Raad te ondersteunen bij de ontwikkeling van bovengenoemde speerpunten.

Voor deze functie word je hiërarchisch aangestuurd door en leg je verantwoording af aan de griffier.

Profiel en competenties

Allereerst vind je het een uitdaging om de Raad te ondersteunen bij de ontwikkeling van burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing. Je hebt affiniteit met deze onderwerpen.

Om succesvol te kunnen optreden als Raadsadviseur beschik je daarnaast vooral over bestuurlijke en politieke sensitiviteit en zien wij navolgende competenties bij je terug: Je bent verbindend en creatief, communicatief vaardig en beschikt over zelf-organiserend vermogen

Functie-eisen:

  • HBO opleiding (bestuurlijk, bedrijfskundig, juridisch en/of op het gebied van lokaal bestuur)
  • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
  • Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Is een pré
  • In staat en bereid om in de avonduren te werken

Salaris
De functie wordt ingeschaald op het niveau van beleidsmatig vakspecialist C schaal 9 (afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4048,00 bij een fulltime dienstverband.
 
Overige informatie.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marc Verbeet, griffier (06-52767706).
 
Reageren.
Geïnteresseerd? Je kunt je brief met CV sturen aan: gemeenteraad Eijsden-Margraten, t.a.v. griffier, postbus 10, 6269 ZG Margraten. Mailen kan ook, naar: info@eijsden-margraten.nl. Jouw brief moet uiterlijk 15 juni 2021 zijn ontvangen.

De gesprekken zullen gepland worden in week 25.

Interne kandidaten kunnen vanuit de ambtelijke organisatie worden gedetacheerd.

DienstverbandTijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Omvang functieParttime
Indiensttreding
SalarisMaximaal € 4048,00 bij een fulltime dienstverband
Aantal vacatures1
Uren0,8 FTE
PlaatsEijsden-Margraten
LandNederland
Referentienummer2021/8
Gepubliceerd 1 jun 2021
Uiterste datum15 jun 2021