Bestrijding plaagdieren

Heeft u last van plaagdieren in uw omgeving, zoals muizen, ratten en wespen?

Overlast op eigen terrein

Voor overlast van plaagdieren op eigen terrein kunt u een particulier bestrijdingsbedrijf inschakelen. Voor advies over ongediertebestrijding kunt u terecht bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) via telefoonnummer (0317) 419 660 of via e-mail info@kad.nl. Hier zijn kosten aan verbonden.

Ongediertebestrijding openbare ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast van plaagdieren (met uitzondering van insecten) in de openbare ruimte (zoals parken en wegen). Overlast van plaagdieren in de openbare ruimte kunt u online melden.

Spoed

Heeft iets spoed? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente via telefoonnumer 14 043. Buiten kantooruren kunt u gebruik maken van het storingsnummer 06 52 76 78 35.