Raadscommissies

De gemeenteraad krijgt advies van vier raadscommissies:

  • Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen
  • Raadscommissie Zorg, Milieu en Welzijn
  • Raadscommissie Fysiek en Economie
  • Raadscommissie Planning en Control

In de raadscommissies zitten raadsleden en burgerleden. De leden bereiden zich in de commissievergadering voor op de raadsvergadering. Ze doen dit door vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen over voorgestelde plannen. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

De Raadscommissies hebben drie taken:

  • Advies aan de gemeenteraad geven over een voorstel
  • Uit eigen beweging advies geven aan de gemeenteraad
  • Overleggen met de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders

Gemeentehuis Margraten (Op afspraak)

  • Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten
  • Nu gesloten.
  • Morgen: 9.00 - 12.00 uur

Servicepunt Eijsden (Op afspraak)

Receptie KCC Margraten