Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Bestuur en organisatie

Meer informatie over het college, de gemeenteraad, lokale regelgeving en de gemeente als organisatie.

Bezwaar, beroep en klacht

Bent u het niet eens met een besluit? U kunt dan meestal bezwaar maken. Bent u niet tevreden over ons werk of gedrag? Dan kunt u een klacht indienen.

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente.

Financiën

Op deze pagina staan de belangrijkste financiële stukken van de gemeente.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester bestuurt samen met de wethouders de gemeente. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

Informatieverzoek en Wet open overheid (Woo)

U kunt de gemeente vragen om informatie over beleid of informatie uit andere documenten. U kunt documenten bij ons opvragen met een Woo-verzoek of een informatieverzoek.

Koninklijke onderscheidingen

Voor wie zijn Koninklijke onderscheidingen en welke onderscheidingen kunt u bij de gemeente aanvragen?

Regelgeving, beleid en bekendmakingen

Gemeenten, provincies en waterschappen publiceren hun regelingen via Overheid.nl. Onderstaande pagina's geven u informatie over regelgeving, beleid en reguliere bekendmakingen van de gemeente Eijsden-Margraten.

Werken bij de gemeente

Wilt u werken bij gemeente Eijsden-Margraten? Wij hebben regelmatig interessante vacatures!

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?