Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Privacy statement

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens? En welk recht of rechten hebt u op het gebied van privacy als wij uw persoonsgegevens gebruiken? In deze privacyverklaring leggen we uit waarom de gemeente persoonsgegevens verzameld.

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, mailadres of telefoonnummer. Ook gegevens als foto’s en camerabeelden kunnen persoonsgegevens zijn. De gemeente heeft uw persoonsgegevens omdat u bij sommige producten of diensten persoonsgegevens aan ons hebt gegeven. Op het gebruik van deze persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Waarom mogen wij u persoonsgegevens gebruiken? 

De gemeente gebruikt bij het uitvoeren van haar taken persoonsgegevens. Voor sommige diensten en producten kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan inkomen, werk, jeugdhulp, zorg, veiligheid en handhaving van wet- en regelgeving. Maar ook financiële, medische, godsdienstige of strafrechtelijke gegevens. Daarmee gaan we extra zorgvuldig om. We nemen naar redelijkheid de juiste veiligheidsmaatregelen. Daarmee wil de gemeente uw persoonsgegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Doet u een verzoek via een contact- of aanvraagformulier op onze website, of stuurt u ons een e-mail? Wij gebruiken uw gegevens alleen voor dat specifieke doel. We bewaren uw gegevens zolang die nodig zijn voor het behandelen van uw zaak.  Zo verschilt de bewaartermijn van uw gegevens per proces. Wij gebruiken hierbij de wettelijke termijnen zoals bijvoorbeeld de Archiefwet. 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft een aantal rechten die te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dit staat in de AVG. Zo kunt u zien welke gegevens wij van u gebruiken (artikel 15 AVG, recht op inzage). Wanneer uw gegevens niet kloppen kunt u deze laten verbeteren (artikel 16 AVG, recht op rectificatie). In sommige gevallen kunt u vragen om uw gegevens te laten verwijderen (artikel 17 AVG, recht op verwijdering). 

Contact 

Heeft u een vraag over hoe de gemeente met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust contact met de gemeente via info@eijsden-margraten.nl. Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?