Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouder.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eijsden-Margraten bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders.

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Bestuursakkoord Goed leven in elke kern 2022-2026

Voorpagina van het bestuursakkoord Goed leven in elke kern

In het bestuursakkoord staan in hoofdlijnen de plannen van de coalitiepartijen voor de komende 4 jaren.

Bestuursakkoord Goed leven in elke kern 2022-2026

Openbare besluitenlijst collegevergaderingen

Voorbladen van een aantal notulen collegevergaderingen

Via de notulen van de collegevergadering kunt u lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen heeft.

Openbare besluitenlijst collegevergaderingen

Geschenkenregister

Transparantie is voor het college van burgemeester en wethouders erg belangrijk, daarom worden de door het college van burgemeester en wethouders ontvangen geschenken openbaar gemaakt. Het geschenkenregister geeft een overzicht van de ontvangen geschenken en wordt periodiek bijgewerkt.

Vragen over College van burgemeester en wethouders?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?